ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ค่ะ(update 29 กค.60)

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ค่ะ(update 29 กค.60) – จ.10 – อ. 11 ก.ค.60 หยุดชดเชยวันอาสาฬบูชา+วันเข้าพรรษา – พฤ 13 ก.ค. 60 นักเรียนความสามารถพิเศษป.2-ป.6 สอบ Enrichment – พุธ 19-ศ.21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียน ป.1-ม.3 และ IP1-9 – ศุกร์ 28 ก.ค. 60 หยุดวันเฉลิมพระชมม์พรรษา – ศุกร์ 11 ส.ค. 60 งานวันแม่แห่งชาติ – จันทร์ 14 ส.ค. 60 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ – เสาร์ 19 ส.ค. 60 เข้าค่ายกลางวันลุกเสือ-เนตรนารี […]

Continue reading


ประกาศเรื่องวันหยุด โรงเรียนไผทอุดมศึกษาหยุดยาว 4 วันช่วงวันที่ 8-11 กรกฏาคม 2560

เข้าพรรษา, อาสาฬหบูชา,และชดเชยทั้ง 2วัน ค่ะ เปิดเรียนวันพุธที่ 12 กรกฏาคม นะคะ

Continue reading


โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียน โดยมีพรรคร่วมลงแข่งขัน 4 พรรค คือ 1. พรรคไผทรวมใจพัฒนา 2. พรรคไผทเสรีนิยม 3. พรรคโลกาภิวัฒน์ และ 4. พรรคไผทก้าวหน้า พรรคที่ได้คะแนนสูงสุด มีชัยชนะในการลงคะแนนเสียงครั้งนี้ คือ “พรรคไผทเสรีนิยม” ซึ่งได้คะแนนเสียง 891 คะแนนเสียง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1506868646000777&type=3

Continue reading


IP.1-IP.2 นักเรียนส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษได้ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ IP.1-IP.2 นักเรียนส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษได้ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ในกิจกรรมการเรียนรู้Project Integration          

Continue reading


กิจกรรมกระโดดหอสูง 34 ฟุต ปีการศึกษา 2560

ลูกเสือ-เนตรนารี กองร้อยพิเศษ ระดับชั้น ป.5 และระดับชั้นมัธยม 1-3 ร.ร.โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ผ่านการทดสอบทางจิตใจ โดยการกระโดดหอสูง 34 ฟุต นำทีมจัดกิจกรรมโดย คุณครูขวัญชัย พงษ์เสือ ผู้ควบคุมการฝึกลูกเสือกองร้อยพิเศษ ร.ร.ไผทอุดมศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ By Su Nieam….   https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1504675926220049&type=3          

Continue reading


อบรมนายหมู่ รองนายหมู่และกองร้อยพิเศษ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดอบรมหลักสูตรนายหมู่ รองนายหมู่และกองร้อยพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / IP 4 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก อ.วรรณชัย บุญพิทักษ์ LT. คณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรม กองการลูกเสือ สำนักงานคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานพิธีฯ ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ หอประชมอุดมลักษณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1496036477083994&type=3

Continue reading


ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ค่ะ

– พฤหัสบดีที่ 15 มิย. 60 พิธีไหว้ครู – จ.10 – อ. 11 ก.ค.60 หยุดชดเชยวันอาสาฬบูชา+วันเข้าพรรษา – พฤ 13 ก.ค. 60 นักเรียนความสามารถพิเศษป.2-ป.6 สอบ Enrichment – พุธ 19-ศ.21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียน ป.1-ม.3 และ IP1-9 *** ตารางนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ หากเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบค่ะ

Continue reading


พิธีไหว้ครู”ปลูกดาวเรืองไหว้ครู บูชาพ่อหลวง”รอบ 2 (ป.1-3/IP1-9)

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดพิธีไหว้ครู “ปลูกดาวเรืองไหว้ครู บูชาพ่อหลวง” พิธีมอบรางวัล “ศิษย์เก่าเรียนดีเด่น” และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การเรียนดีเด่นและประพฤติดี และการเรียนก้าวหน้าและประพฤติดี โดย ผศ.ดร.กานดา สกุลธนศักดิ์ มัวร์ อาจารย์ที่ปรึกษาของโรงเรียน เป็นประธานพิธีฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1494065353947773&type=3

Continue reading


พิธีไหว้ครู “ปลูกดาวเรืองไหว้ครู บูชาพ่อหลวง” รอบที่ 1 (ป.4-ม.3)

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดพิธีไหว้ครู “ปลูกดาวเรืองไหว้ครู บูชาพ่อหลวง” พิธีมอบรางวัล “ศิษย์เก่าเรียนดีเด่น” และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีเนื่องในวันไหว้ครูประจำปี 2560 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การเรียนดีเด่นและประพฤติดี และการเรียนก้าวหน้าและประพฤติดี โดย ผศ.ดร.กานดา สกุลธนศักดิ์ มัวร์ อาจารย์ที่ปรึกษาของโรงเรียน เป็นประธานพิธีฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1493991540621821&type=3

Continue reading