Month: September 2018
 /  Month: September 2018
ร.ร.ไผทฯรับ Energy Mind Award 2016 and Energy Master Award 2016

ร.ร.ไผทฯรับ Energy Mind Award 2016 and Energy Master Award 2016

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัล โดย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม “Energy Mind Award 2016” (อ.วิจิตรา ศิริสัจจาพิพัฒน์ อาจารย์ใหญ่ส่วนการศึกษามัธยมศึกษา เป็นผู้รับมอบ) และ คุณครูนิพนธ์ เนียมนิยม ส่วนการศึกษามัธยมศึกษา ได้รับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม “Energy Master Award 2016” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง ภาพ:สำนักพระราชวัง / กุลวัชร์ เอมเสม / By Su Nieam….

Read more

ประกาศ เนื่องจากวันนี้สอบวันสุดท้าย ช่วงที่นมมีปัญหา และไม่ได้ให้นร.ได้ดื่มนม

ประกาศ

ประกาศ เนื่องจากวันนี้สอบวันสุดท้าย ช่วงที่นมมีปัญหา และไม่ได้ให้นร.ได้ดื่มนม ดังนั้น ในวันนี้ นร.ป.1-ป.6 จะได้รับนมที่งดดื่มไป 6 วัน (6 กล่อง) แจกตรงทางเดินไปหอประชุมค่ะ เด็ก ๆ น่าจะได้ ใบสลิบรับนมแล้ว ผปค.สามารถมารับแทนก็ได้ค่ะ ส่วนของ IP และ นร.ม.1-ม.3 จะได้รับนมชดเชย 3 วันค่ะ

Read more
เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561

เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561

เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561 ด.ช.ปอนด์ปาพจน์ พรวนต้นไทร ม.3, ด.ช.ธีรภัทร์ เหมือนแก้ว ม.3, ด.ช.กัญจน์ เกิดชูชื่น ม.3, ด.ช.ณฐวัฒน์ ฐิติเมธีปิติพร ม.3, ด.ช.ดนุส บุญไม่สร่าง ม.3, ด.ญ.จุฬาวรรณ จันวิสิทธิ์ ม.3, ด.ญ.นันท์นภัส แจ่มรัตน์ ม.3, ด.ช.พีระพัฒน์ จำนงค์ ม.2, ด.ช.ณฐกฤต ไมตรีจิตร ม.2, ด.ญ.อรดา วรเนตร IP9 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561 และโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เยาวชน ที่มีความประพฤติดี เรียนดี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จัดโดย สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ กลุ่มสถานศึกษาเครื่อไทย-เทค เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์ฉาย วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ บางเขน Cr.

Read more
Hongkong International Mathematics Olympiad 2018 (Hkimo 2018 Final Round)

Hongkong International Mathematics Olympiad 2018 (Hkimo 2018 Final Round)

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคนเก่งของไผทฯ ด.ช.ภูมิศาสตร์ มากเจริญผล ระดับชั้น IP.6 (International Section)คว้ารางวัลเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ในรายการ Hongkong International Mathematics Olympiad 2018 (Hkimo 2018 Final Round) ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. – 3 ก.ย. 61              

Read more
กิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4 และ IP4

กิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4 และ IP4

กิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4 และ IP4 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam…. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1978428132178157&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDhPfRxj0WT1BT7BjPhtNgBdkZ48Rqxbp4lnVcB8AvwZxhM5Qeou3kw-AjbbFI16nM9ey1Ww3CX6Z-al5MgwQ0D02_bM4f_el1D9iG6F06gFF_IUJyi-fAoPqugEMxLKkSEp-VWdxQL9Cj-nf9z0K5z3XxUjxkaWmDllWsBVcewaexqtu64hCk&__tn__=-UCH-R  

Read more

Patai Channel