สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน

Patai Udom Suksa Schoolร่วมกับสถาบัน Cambridge English Language Assessment ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนทุกส่วนการศึกษาในวันนี้มี นักเรียนเข้าทดสอบ ในระดับStarter ,Mover,Flyer,KET,PET จำนวนทั้งหมด 92 คน          

Continue reading


พิธีมอบเกียรติบัตรStar of the Year2017&Farewell นร ระดับชั้น IP6,IP.9

พิธีมอบเกียรติบัตรStar of the Year2017&Farewell นร ระดับชั้น IP6,IP.9 ของนักเรียนส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ Goodbyes are not forever,goodbyes are not the end.They simply mean we’ll miss you.Until we meet again    

Continue reading


ไผทฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ หนังสั้นระดับเหรียญทอง….

อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา มอบเกียติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ให้กับ ด.ช.ทศพร กลิ่นชื่น, ด.ช.บุณยกร เทียนชัย, ด.ช.ธนกฤต พิทยาประสาน, ด.ช.ปอนด์ปาพจน์ พรวนต้นไทร และด.ช.พีรพัฒน์ จำนงค์ ในการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

Continue reading


สัมมนาวิชาการ 100 ปี การศึกษาเอกชน ประจำปี 2561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 100 ปี การศึกษาเอกชน ประจำปี 2561 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1729054973782142&type=3

Continue reading


พิธีประดับดาวลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1-ป.3

พิธีประดับดาวลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ.นิธิวัชร์ แก้วยม เป็นประธานในพิธี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อ.จักรพงษ์ สีสัน เป็นประธานในพิธี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ.อภิพงค์ ภคะวา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1735608789793427&type=3

Continue reading


IP นำเสนอผลงาน Project Integration Conclusion

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 9.30 น. – 10.30 น. อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เป็นประธานพิธีในงาน การนำเสนอผลงานการเรียนรู้ Project Integration Conclusion ของนักเรียน ระดับชั้น IP 1- IP 9 ส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ International Program ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน มีความกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เกิดทักษะในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นได้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1731264956894477&type=3

Continue reading


สุขสันต์วันเกิด อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

สุขสันต์วันเกิด อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน “ขอเดชคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มภัยสารพัดขจัดผลาญ อายุมั่นขวัญยืนชั่วกาลนาน มงคลวารวันเกิด…ประเสริฐเอย”สุขสันต์วันเกิด คุณเอื้อย (อ.ผลิกา เศวตศิลา) ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สิริอายุครบรอบ 60 ปี วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1734506846570288&type=3

Continue reading


โรงเรียนไผทอุดมศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ป.6 โดย อ.อุษณีย์ บูรณะเชษฐกุล อาจารย์ใหญ่ส่วนการศึกษาความสามารถพิเศษ เป็นผู้รับมอบจาก หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงาน “100 การศึกษาเอกชน” เมื่อวันเสาร์ที่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ By Su Nieam.  

Continue reading


อบรม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย นำโดย นางพริ้มพราย สุพโปฎก นายกสมาคมฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงใหม่พร้อมเตรียมครูผู้สอนสู่ระบบออนไลน์กับการศึกษาในยุค Thailand 4.0 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1713422185345421&type=3

Continue reading