อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา สะพานใหม่ - ดอนเมือง
ประเภทกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี บริษัท ไผทอุดม จำกัด
เลขที่ 029-3-04670-0

นักเรียนอนุบาลปีที่ 3 ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (นร.เก่า)

หลักสูตร Inspire
1. ค่าธรรมเนียมการเรียน 34,991.75
2. ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 6,500.00
รวมทั้งสิ้น 41,491.75
หลักสูตร International
1. ค่าธรรมเนียมการเรียน 72,100.00
2. ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 6,500.00
รวมทั้งสิ้น 78,600.00