Month: January 2018
 /  Month: January 2018
รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ด้านการประกวดศิลปกรรมนานาชาติ

รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ด้านการประกวดศิลปกรรมนานาชาติ

อ.วรรณรดา ชาติชะนา อาจารย์ใหญ่ภาคภาษาอังกฤษ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ด้านการประกวดศิลปกรรมนานาชาติและรับมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมศิลปะจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ รร เซนทารา เซนทรัลเวิลด์      

Read more

การสอบปลายปี ประจำภาคเรียนที่ 2

ประกาศ

ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.6, ม.1-ม.3 และ IP.6, IP.9 วันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.1-ป.5, IP.1-IP.5, และ IP.7-IP.8 วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

Read more
ขอบคุณจากใจ ไผทอุดมศึกษาสู่ตำรวจจราจร

ขอบคุณจากใจ ไผทอุดมศึกษาสู่ตำรวจจราจร

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดโครงการ “ไผทอุดมศึกษาแทนคุณแผ่นดินไทย” กิจกรรม ไผทอุดมศึกษาร่วมสร้างสันติสุขแด่สังคมไทย “ขอบคุณจากใจ ไผทอุดมศึกษาสู่ตำรวจจราจร”และขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง คณะครู พนักงาน นักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ที่ให้ความอนุเคราะห์ มอบเงินและของขวัญแด่ตำรวจจราจร จำนวน 4 สถานี ในปีการศึกษา 2560 โดย อ.พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานอำนวยการ เป็นประธานพิธีมอบ โดย – สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ได้รับของขวัญจำนวน 130 ชิ้น เงินจำนวน 37,000 บาท - สถานีตำรวจนครบาลวิภาวดี ได้รับของขวัญจำนวน 130 ชิ้น เงินจำนวน 42,000 บาท - สถานีตำรวจนครบาลบางเขน ได้รับของขวัญ จำนวน 130 ชิ้น เงินจำนวน 27,000 บาท - สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ได้รับของขวัญ 130 ชิ้น เงินจำนวน 24,000 บาท เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ

Read more

ประกวดการจัดตู้ปลาสวยงามในงานวันเกษตรแฟร์

ร่วมส่งกำลังใจให้นักเรียนประถมและมัธยมฯส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษเข้าร่วมประกวดการจัดตู้ปลาสวยงามในงานวันเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่แล้วเราได้ลำดับที่2 ปีนี้จะได้ที่เท่าไหร่มาส่งแรงใจกันนะคะ    

Read more
จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยนายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1703274609693512&type=3        

Read more
ไผทอุดมศึกษาได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2560 ผลงาน PUS STEM modular

ไผทอุดมศึกษาได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2560 ผลงาน PUS STEM modular

ไผทอุดมศึกษาได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2560 ผลงาน PUS STEM modular โดย อ.ฐะปะนีย์ ไตรญาณ อาจารย์ใหญ่ส่วนการศึกษาประถมศึกษาเป็นผู้รับมอบโล่ จาก น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 (วันครูแห่งชาติ 2561) จัดโดย คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/posts/1700605933293713  

Read more
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเด็กดี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเด็กดี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561

พิธีมอบเกียรติบัตร “เชิดชูเด็กดี” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561 โดย อ.ผลิกา เศวตศิลา เป็นประธานพิธี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนจำนวน 240 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนของชาติที่ประพฤติดี สร้างชื่อเสียงและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียนและส่วนรวมด้วยความรับผิดชอบ ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1699587986728841&type=3

Read more

Patai Channel