Month: December 2018
 /  Month: December 2018
กีฬาสีสัมพันธ์ อุ่นไอรักจากพ่อสู่ลูก ประจำปีการศึกษา 2561

กีฬาสีสัมพันธ์ อุ่นไอรักจากพ่อสู่ลูก ประจำปีการศึกษา 2561

กีฬาสีสัมพันธ์ อุ่นไอรักจากพ่อสู่ลูก ประจำปีการศึกษา 2561 มอบรางวัลและพิธีปิด โดย อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 By Su Nieam….   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2129946027026366&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCfrgfBOb64FCwxylUF4vV2Pa4LVlRq1P4GP4uYiDX8IA28M2s8ui4xMsBmwcAHoQmEfGU9nwIl63r8gEGiH0JqyWirtgNJH949dAh1SllIk8ims9D3jwut3ppJvhaRtq2KtPseazvdpPVE0DMaf5WdVREj05f4sSiiHrRmITnb49_OL5yrL7xfWPNtWQ-aR8CcSw07CLgPXextxFYo0DNRI7QVYftfRrNYSvI9dUtVSvwWJ3an6xLg31CUO7lGIjRV-IAz1Be5xjm7Be4YONhjQP3tr2mM2fZ_aVQWmzOGGVIqlaWZvCtZNo5v-7qJb-8l98t7zND_YzcV47GD_rd6s-5XF4dChfBb-V4v47U-ehnBNnfDmWOU082UUFYPfyGmIohIRt9miwGwWrQcUaJpIDD1ZcCcm7Vta44&__tn__=-UCH-R      

Read more
พิธีทำบุตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

พิธีทำบุตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

พิธีทำบุตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยโรงเรียนไผทอุดมศึกษานิมนต์พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 99 รูป จากมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์วังน้อย ฉันภัตตาหารเช้า ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ และบิณฑบาต จากผู้ปกครอง ครู พนักงานและนักเรียน บริเวณเสาธง และงานสังสรรค์ของนักเรียน ทุกระดับชั้น เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 By Su Nieam….   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2129855390368763&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA75VhXynBzY7Q3g2VsAmLJubAAOKXx_74_9w-HT0V-QjxevKXcYzUtrtjT10rmdhvN-4N9JQJ2YRx00u4P_pLw4nPk0qBl9ROeMidE5Hj96H4OqSNPvGPbTPWdxuxKLtlaVjCY50za4Mn4lx8VWMcQTy3PtpuqbIba-kG-V_xrt3p0DfnMY-sQkyVj7f0M_TCFOVMzoCgbgvb3RGVOzoQMNEjWtDsIEcGqE5BMiGlf3xQoPAp9fXhkL6l3v6e7wfDwWFuKRAQ8VdlrLNAhGLOxoqiwXrcJ_EjKQ4nmYEv7rXTNkVvTNIpkWISt0xET54pFd4eh9KGom2kGXeym-3Tzmm751UBACO0r-ILgfpKlDWUqdlcsNGDmP9F150EYbQVkPsA4-0iVrcy4YUEH_wTtmGPgkSpPE73NO7Y&__tn__=-UCH-R

Read more
กีฬาสีสัมพันธ์ อุ่นไอรักฯจะเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่27ธันวาคม

กีฬาสีสัมพันธ์ อุ่นไอรักฯจะเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่27ธันวาคม

กีฬาสีสัมพันธ์ อุ่นไอรักฯจะเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่27ธันวาคม วันนี้ทุกสีต่างแสดงพลังในการฝึกซ้อมร้องเพลงเชียร์อย่างตั้งใจ รวมถึงการทำงานเบื้องหลังต่างๆอย่างขมักเขม้น กีฬาสอนให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และทำงานเป็นทีม ทุกคนต่างรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ เป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี แล้วพบกันนะคะ

Read more
กีฬาสีสัมพันธ์อุ่นไอรักฯเริ่มต้นขึ้นแล้ว

กีฬาสีสัมพันธ์อุ่นไอรักฯเริ่มต้นขึ้นแล้ว

กีฬาสีสัมพันธ์อุ่นไอรักฯเริ่มต้นขึ้นแล้ว ภายใต้แนวคิดสืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทยทุกสีต่างสร้างสรรค์การแต่งกายและขบวนพาเหรดได้สวยงาม รวมถึงการร่วมมือจากผู้ปกครองเข้าร่วมเดินขบวนชุดไทยที่สวยงาม

Read more
เริ่มกิจกรรมแรกแล้ว กิจกรรมระลึกพระคุณพ่อ

เริ่มกิจกรรมแรกแล้ว กิจกรรมระลึกพระคุณพ่อ

เริ่มกิจกรรมแรกแล้ว กิจกรรมระลึกพระคุณพ่อ ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันปั่นจักรยานอุ่นไอรัก รอติดตามภาพกิจกรรมได้ตลอดทั้งวันนี้นะคะ   https://www.facebook.com/PataiUdomSuksaSchool/videos/338231060354753/

Read more
การแข่งขันจักรยานอุ่นไอรักจากพ่อสู่ลูก ระดับชั้น ป.1-2

การแข่งขันจักรยานอุ่นไอรักจากพ่อสู่ลูก ระดับชั้น ป.1-2

พิธีมอบเหรียญรางวัลจากการแข่งขันจักรยานอุ่นไอรักจากพ่อสู่ลูก ระดับชั้น ป.1-2 โดยท่านประธานอำนวยการ อ.พริ้มพราย สุพโปฎก ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัล

Read more
ฝึกโดดหอ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ฝึกโดดหอ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

เช้านี้กิจการลูกเสือโดยรองผู้อำนวยกิจการลูกเสือ อ.ขวัญชัย พงษ์เสือและคณะครู นำ คณะลูกเสือเนตรนารีทุกส่วนการศึกษา มาทดสอบกำลังใจโดดหอความสูง34ฟุต ณ สถานีฝึกโดดหอ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

Read more
Merry Christmas and Happy New Year 2019

Merry Christmas and Happy New Year 2019

ส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ ร่วมกับหลักสูตร ILP (Intensive Language Program) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา นำโดย อ.วรรณรดา ชาติชะนา อาจารย์ใหญ่ จัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมประเพณี ของประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารทั่วโลก และยังเป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานพิธีฯ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดจัดต้นคริสต์มาสในระดับต่างๆ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam….

Read more
ต้อนรับ คณะผู้เชี่ยวชาญโครงการการยกระดับคุณภาพโรงเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ต้อนรับ คณะผู้เชี่ยวชาญโครงการการยกระดับคุณภาพโรงเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา นำโดย อ.พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานกรรมการบริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ คณะผู้เชี่ยวชาญโครงการการยกระดับคุณภาพโรงเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เข้าปฏิบัติงานโครงการฯ ในโรงเรียน เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam….   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2118893424798293&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBs7DR2f0u3expwyPBjhwBLU4BDKnU1OtbOvWeDlHRSUGTz5femxwB0ei8IkQzFekXbQCLXdSzBaK_5rvfeeLo0PeKaHnwyC6Ry9SlVBml10m6uVIRFOafp9IdJheQ7zV86g6LR1phK9hX-T85qUmpTVgwyySRP0wtNjtF9tCJfcxClfEQeodhSTg3mncaCJNnNoLB0KbSF7RLMz3Df_SzvsgbajdTyJfzwgnyEWhRjSFloVkaT2MO9bs27s4zxlfeGOhiV-avh7C7oPJMXZHyi7h9UxfN_1D4mpPupgYobF04G8t0B4IZgcDkR5cMYFxmUdm-EqALXC7-J2Ak0HVSM1g&__tn__=-UCH-R

Read more

Patai Channel