ติดต่อเรา

ตั้งอยู่เลขที่
201 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2521-1457-8
FAX. 0-2551-2233
http://www.patai.th.edu
E-Mail : patai1@patai.th.edu