รงเรียนไผทอุดมศึกษายังเปิดรับสมัคร นร.ใหม่

โรงเรียนไผทอุดมศึกษายังเปิดรับสมัคร นร.ใหม่ ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษา (ยกเว้นมัธยม 1) สนใจ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-9733530-1 หรือ 02-5211457-8 ค่ะ

Continue reading


กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นับถอยหลังอีก ไม่ถึง 1 เดือนแล้วนะคะ

Continue reading


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสามเสน

Continue reading


ญาณกร ทรัพย์สัตย์ นักเรียน ม.3 ที่สอบได้เต็ม 100 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ O-NET ปี64

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ด.ช.ญาณกร ทรัพย์สัตย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

Continue reading