มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)    

Continue reading


ของดกิจกรรม Summer Course ในระหว่างวันที่ 9-27 มีนาคม 2563 ทุกกิจกรรม

ประกาศด่วนค่ะ เรียนท่านผู้ปกครองทุกท่าน..สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covic-19 ในประเทศขณะนี้ ทางโรงเรียนคำนึงถึงความปลอดภัย และเพื่อเป็นการป้องกัน จึงของดกิจกรรม Summer Course ในระหว่างวันที่ 9-27 มีนาคม 2563 ทุกกิจกรรม รวมทั้งกิจกรรม Keereeboon Music Camp ด้วย ท่านผู้ปกครองสามารถนำใบเสร็จมารับเงินคืนได้ที่ฝ่ายธุรการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…ขอบคุณค่ะ

Continue reading


ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ภัทชนก พงษ์ศิริ (น้องบีน) ชั้น อ.3/2

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ภัทชนก พงษ์ศิริ (น้องบีน) ชั้น อ.3/2 – ได้รับประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 (รางวัลพิฆเนศวร) “ผู้เป็นแบบอย่างเยาวชนดีเด่น” จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก – ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “เพชรสุบรรณ” สาขาเยาวชนต้นแบบดีเด่น ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ (คนดีเด่นแห่งปี) 2563 – ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Mr. & Miss Little Thailand Culture 2019 – ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันระดับโลก รายการ World Championships Performance Art 2020 ในเดือนกรกฎาคม 2563 – ได้รับรางวัล Best personality Thailand 2019 และรางวัล Best of Shinny Star […]

Continue reading


โรงเรียนจัดการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนจัดการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านและการเขียน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีความสามารถด้านการอ่านและเขียนให้อยู่ในมาตรฐานตามวัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีการวัดและประเมินผลตามความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 By Su Nieam….     https://www.facebook.com/pg/รูปกิจกรรมโรงเรียนไผทอุดมศึกษา-355504731939222/photos/?tab=album&album_id=623477681808591&__xts__%5B0%5D=68.ARCCQ-wZpKNBlPmSrZjplQMSO1-f7vX0Da6O4oYZnsQoUA9Xfn-2SRkoybWdEAMBR6dZ7yQDNaosUQjFP0p4ugELBj7zlg8PsH9d2ncTCS9dqg0Lb1UTaMdDC-1_VN0WV4FMDvLOZ2YK2aN1ChmBDCvSXTAWXyerrK27s8B–g4bVwAYKqBbicFsmFt3y8GYGyFSRPvIRLsklKN_LaFwveezJUPHhANwTpyFCdn3_32QxEQRXzpoc4TbknFsqow8VtgYrfoX6U9PZxGRhsO7edvAAkY2HeRdMRHO_whR919v-00vEo2rcnL3uhTRXf1_5NtlZeAmNi4YHfQJy-Wh-8G30NUKq6M40v3gIXpkC3f72xjS7E3zF79cBvcKd1GN6NXrzWzX3WQiujp3OuWKq6xehkcqXXXvcj-bmJ8uvALmtDw6FlRKCWYN0Ce2zFcOCqhamwCgY-u1kvKqq3YnQ1BwhulC6NNawCOc7CNvTPrFGMeAl4rpRvwAYDyGc0t9GrAohYhekdXmVMIDbi3xaDYQ3k1tvdh_McNTRvPpktsA6WuUcglB7w6ObjWkqj2y41QxToe35v8S_Eojvbw-og&__tn__=-U-R  

Continue reading


แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน

แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน อ.1 ระยะที่ 1 เปิด 7 พ.ค.63 ถึง 15 พ.ค.63 ระยะที่ 2 เปิด 18 พ.ค.63 ป.1 เปิด 18 พ.ค.63 IP1-6 เปิด 18 พ.ค. 63 ม.1-3 เปิด 18 พ.ค. 63 ป.2-3 เปิด 19 พ.ค. 63 ป.4-6 เปิด 20 พ.ค. 63 อ.2-3 เปิด 21 พ.ค. 63 ตั้งแต่ 12 พ.ค.63 เป็นต้นไปนักเรียน อ.2 ถึง ม.3 สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ห้องเรียนและผังตึกเรียนได้ที่เว็บไซต์ รร.นะคะ

Continue reading