ประกาศเรื่องวันหยุด โรงเรียนไผทอุดมศึกษาหยุดยาว 4 วันช่วงวันที่ 8-11 กรกฏาคม 2560

เข้าพรรษา, อาสาฬหบูชา,และชดเชยทั้ง 2วัน ค่ะ

เปิดเรียนวันพุธที่ 12 กรกฏาคม นะคะ