โรงเรียนไผทอุดมศึกษาขอเชิญผู้ปกครองที่สนใจเข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนในกิจกรรม
ไผทอุดมศึกษา OPEN HOUSE ยุค New Normal “พัฒนาการศึกษาสู่ศตวรรษใหม่”

– ชมการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานสากล สภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างพลังการเรียนรู้ อบอุ่นและปลอดภัย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติตึก 30 ปี ชั้น 3 เวลา 08.30-12.00 น.

– ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. 2563
– ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 23 ม.ค. 2564
– ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 13 ก.พ. 2564
– ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 20 มี.ค. 2564

** เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ขอให้ผู้เข้าร่วม Open House ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัย เข้ามาในบริเวณโรงเรียน

จองเข้าชม:โทร 02-973-3530-1, 02-521-1457-8 หรือ ณ ตึกธุรการชั้น1 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย!) หรือลงทะเบียนจองได้ที่นี่

ลงทะเบียนที่นี่ http://www.patai.ac.th/openhouse.php