สรุปผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566

สรุปผลการสอบ O-NET คะแนนภาพรวมของเด็ก ๆ โรงเรียนไผทอุดมศึกษาเทียบกับสังกัด และประเทศประจำปีการศึกษา 2566 เด็ก ๆ ทุกคนทำเต็มที่เก่งมาก ๆ เลยค่ะ คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 11 คน คะแนนเต็ม 100 วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 คน คะแนนเต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 คน ได้คะแนนเต็มทั้งสองวิชาคือวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2 คนการศึกษาที่ดีเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานที่ดีสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โทรศัพท์ 02 5211457-8, 02-973-3530-1, 02 5210156 จันทร์ ถึงศุกร์ 8.30-15.00 น. #รับสมัครนร.ใหม่67 #เตรียมอนุบาล #อนุบาล #ประถมศึกษา #เสริมระหว่างชั้น ดูน้อยลง

Continue reading


ประกาศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษารับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567

การศึกษาที่ดีเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานที่ดี หลักสูตร อนุบาล1-อนุบาล3 Inspire 👉🏻จดประกายค้นหาศักยภาพและความสร้างสรรค์ของตน 👉🏻Inspiring to Explore Individual Potential and Creativity 👉🏻 สามารถโทรนัดเพื่อสัมภาษณ์ หรือเยี่ยมชมสถานที่ก่อนได้ค่ะ ประกาศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษารับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 ระดับเตรียมอนุบาล HUB (1 ขวบ 8 เดือน ขึ้นไป) ระดับอนุบาล 1 (2 ขวบ 8 เดือนขึ้นไป) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (จบอนุบาล 3) และเปิดรับสมัครนร. เสริมระหว่างชั้น ทุกระดับการศึกษา ********************************** #หลักสูตร 📝 อนุบาล 1-3 Inspire 📝 ป.1-ป.4 Inspire 📝 ป.1-ป.5 Inspire Gifted 📝 ป.6 Gifted / […]

Continue reading


รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจแววอัจฉริยภาพ เปิดรับจำนวน 2 รุ่น

Update!! รุ่นอายุ 7-10 ปี เปลี่ยนจากวันที่ 24-28 ต.ค. 2566 เลื่อนมาเป็นวันที่ 8-12 ต.ค. 2566 สำหรับรุ่นอายุ 4-6 ปี ยังคงเดิม เปิดรับสมัครแล้วสำหรับน้อง ๆ ทั่วประเทศ รีบ ๆ นะครับ กิจกรรมจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2566 นี้ เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจแววอัจฉริยภาพ เปิดรับจำนวน 2 รุ่น สำหรับน้องๆ รุ่นอายุ 4-6 ปี และรุ่นอายุ 7-10 ปี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) สมัคร Online ที่ https://forms.gle/NteZWqhyepvQ87rR8 หรือทาง QR-Code #Gifed#วัดแววอัจฉริยภาพ#ค่ายสำรวจแววลูกน้อย#ค่ายวัดแววความสามารถพิเศษ

Continue reading


ปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจแววอัจฉริยภาพ เปิดรับจำนวน 2 รุ่น

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับน้อง ๆ ทั่วประเทศ รีบ ๆ นะครับ กิจกรรมจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2566 นี้เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจแววอัจฉริยภาพ เปิดรับจำนวน 2 รุ่น สำหรับน้องๆ รุ่นอายุ 4-6 ปี และรุ่นอายุ 7-10 ปี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) สมัคร Online ที่ https://forms.gle/NteZWqhyepvQ87rR8 หรือทาง QR-Code

Continue reading


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปี 66 (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ประกาศรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เฉพาะภาษาอังกฤษ

Continue reading