ปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจแววอัจฉริยภาพ เปิดรับจำนวน 2 รุ่น

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับน้อง ๆ ทั่วประเทศ รีบ ๆ นะครับ กิจกรรมจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2566 นี้เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจแววอัจฉริยภาพ เปิดรับจำนวน 2 รุ่น สำหรับน้องๆ รุ่นอายุ 4-6 ปี และรุ่นอายุ 7-10 ปี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) สมัคร Online ที่ https://forms.gle/NteZWqhyepvQ87rR8 หรือทาง QR-Code

Continue reading


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปี 66 (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ประกาศรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เฉพาะภาษาอังกฤษ

Continue reading


การรับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

การรับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน / แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) และรับนมโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 07.00-12.30 น. สำหรับ – นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 / ชั้น IP 1-5 รับเวลา 07.00 – 12.30 น. – นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 รับเวลา 12.30 – 16.00 น. ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

Continue reading


รายช่ือนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรความสามารถพิเศษ ปี 2566

รายช่ือนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรความสามารถพิเศษ ปี 2566

Continue reading