พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565By Kru Somboon Buangiwyai

Continue reading