ไผทอุดมศึกษา รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี ปีการศึกษา 2552 2556 และ 2560

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับพระราชทานรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2560 และได้รับโล่ทองคำรางวัลพระราชทาน เนื่องจากจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม จนได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี ปีการศึกษา 2552 2556 และ 2560 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

Continue reading


โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับโล่ทองคำรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ที่จัดการได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม จนได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี

Continue reading


โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับโล่ทองคำรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ที่จัดการได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม จนได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี

Continue reading


โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับโล่ทองคำรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ที่จัดการได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม จนได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี

Continue reading


โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับโล่ทองคำรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ที่จัดการได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม จนได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี

Continue reading


เหรียญทอง 2 ปีซ้อน ของทีม The Dream makers ในการประกวดภาพยนตร์สั้น

ขอชื่นชมในความสำเร็จกับผลงานระดับเหรียญทอง 2 ปีซ้อน ของทีม The Dream makers ในการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “องค์ความรู้สู่ชุมชน” งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561   ขอชื่นชมในความสำเร็จกับผลงานระดับเหรียญทอง 2 ปีซ้อน ของทีม The Dream makers ในการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ… โพสต์โดย Patai Udom Suksa School – Mattayom เมื่อ วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018

Continue reading


ผลการแข่งขันวาดภาพการ์ตูน comic วันที่ 15 พย 61 นร.ชั้นมัธยม ได้เหรียญทอง

แจ้งผลการแข่งขันวาดภาพการ์ตูน comic วันที่ 15 พย 61 นร.ชั้นมัธยม ได้เหรียญทอง ลำดับที่ 2 ค่ะ จากการแข่งขันเวทีศิลปะหัตถกรรมนร.ครั้งที่ 68 ขอชื่นชมครูผู้ฝึกสอนและ เด็กๆด้วยค่ะ รายการอื่นๆจะทยอยลงให้นะคะ    

Continue reading


โรงเรียนจัดโครงการลูกรักของเรา ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนจัดโครงการลูกรักของเรา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง ได้รับทราบผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา และได้เห็นพัฒนาการของลูก พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้นำเสนอผลงานของตนเอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ โดยในช่วงเช้า เป็นของระดับชั้น ป.1-ป.6 / ม.1-ม.3 และ IP1-IP9 และในช่วงบ่ายเป็นของระดับชั้น อ.1-อ.3 กล่าวต้อนรับโดย อ.พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน และสรุปผลการจัดการศึกษาโดย อ.รัชยา สุพโปฎก ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี บรรยากาศภายในงานได้มีกิจกรรม Music in the Garden เป็นการแสดงดนตรีของวง PUS Junior Band ที่คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสตริง ในงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร และเดี่ยวฮูคูเลเล่ โดย ด.ญ.พิมพ์ณัชชา วิพุธกุล ป.๔/๕ และพบคุณครูประจำชั้น เพื่อรับผลการเรียน ของภาคเรียนที่ผ่านมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su […]

Continue reading


จัดพิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปี 2560

ไผทอุดมศึกษาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปี 2560 ที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม จนได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี โดย อ.พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนฯ เป็นประธานพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ By Kru Somboon Buangiwyai / By Su Nieam…. ไผทอุดมศึกษาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจัดพิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปี… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2018

Continue reading


การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.6

กิจกรรม การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.6 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam….   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2062776630409973&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB7HYhD6sYhuo_BS0_2reosNP-MezdfO-i0fxfwI5LMaTDazseMdm7mzMqYKhQVnWZJ2oo1dz7Af9-rGIWm_m5lgeNM65xN_MZ76qjG4pqchyZJIy4iJzatPti6owUnoDY7XgTj0ifemNnUF_1H8nwBh4FHJTR6baLsKW6h2A2vGuHIwRvf601Y2o3CLuM5I1gd8QzCpyiJC19aOL0xaDpOZKpM2AwIsoZ9pVaJQXwAUXuYvLAZLN4_zNmz46QC9xCHoN32L8v58kNtKGUOxiSA6H_Mz9FSAWpD5YBulIVUc6rkEuyAxXBZCluDUNKTRvK5Vt_OWgrufNOip15JpFiy0G4NKAx-ROkCzTCgf9pAjDeKxMySwUrjk4hYGA0rm5PWPo-QfM8vhKHrfweLnhmbVslflU_Aqp5KnTI&__tn__=-UCH-R

Continue reading