กิจกรรม Intensive course 2017 ในหลักสูตร International Program

กิจกรรม Intensive course 2017 ในหลักสูตร International Program ได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ โดยเริ่มตั้งแต่ 26 เม.ย 2560 – 9 พ.ค 2560 เริ่มเรียนในเวลา08.00-15.30น. วันนี้เด็กๆมีความสุขกันมากเลย (IP1-2)                

Continue reading


รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2560                

Continue reading


โรงเรียนไผทอุดมศึกษาเปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนวันที่. 21-25 เม.ย. 8.30 – 15.00 น.

เริ่มวันแรกแล้วนะคะ โรงเรียนไผทอุดมศึกษาเปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนวันที่. 21-25 เม.ย. 8.30 – 15.00 น.    

Continue reading