เนื่องจากยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้มารับเงินอุดหนุน ทางโรงเรียนจึงขยายเวลารับได้ถึงวันที่ 31

แจ้ง ผปค เพิ่มเติม เนื่องจากยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้มารับเงินอุดหนุน ทางโรงเรียนจึงขยายเวลารับได้ถึงวันที่31 ตุลาคม 62 ในเวลา 8.00-15.00 น. ตึกธุรการค่ะ ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์นะคะ

Continue reading


แจ้งเตือนผู้ปกครองอีกครั้งเรื่องการรับเงินอุดหนุน

แจ้งเตือนผู้ปกครองอีกครั้งเรื่องการรับเงินอุดหนุน วันที่ 24-25 ต.ค.62 เวลา 8.00-15.00 น.ค่ะ รับที่หอประชุมอุดมลักษณ์นะคะ สิ่งที่ต้องนำมา – แสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มารับและบัตรไผทการ์ดของนร.หากไม่มีไผทการ์ดให้ใช้บัตรประชาชนของนร. แต่หากไม่มีบัตรประชาชนนร.ให้ใช้บัตรรับนักเรียนแทนก็ได้ ** อันนี้ไม่งงนะคะ ต้องมีบัตรปชช.ของคนที่มารับ + บัตรไผทการ์ดหรือบัตรปชชนร.หรือบัตรรับนักเรียน – ใบเสร็จรับเงินค่าเสื้อผ้า ( บิลเงินสดเขียนชื่อนร.ชัดเจน ราคาต้องมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่รัฐจ่ายให้) – ใบเสร็จค่าหนังสือ หากซื้อหนังสือกับโรงเรียนไม่ต้องใช้ ถ้าซื้อข้างนอกเองไม่สามารถเบิกได้ค่ะ – ใบเสร็จค่าอุปกรณ์การเรียนไม่ต้องใช้ *** ราคาที่จ่ายจะได้รับแต่ละโปรแกรมการเรียนไม่เท่ากันนะคะ *** รับทราบแล้วกรุณาแจ้งต่อต่อกันด้วยค่ะ *** โรงเรียนเปิดรับจ่ายค่าเทอมปีการศึกษา 2/2562 เริ่มวันที่ 24 ต.ค.62 นะคะ    

Continue reading


ประกาศด่วน โรงเรียนไผทอุดมศึกษาเลื่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศด่วน โรงเรียนไผทอุดมศึกษาเลื่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2562 จากวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ดังนั้นให้นักเรียนทุกโปรแกรมและหลักสูตรเริ่มมาเรียนในวันที่ 6 พย.62 นะคะ กรุณาแชร์ต่อและแจ้งให้ทราบต่อ ๆ กันด้วยค่ะ *** หมายเหตุ ครูทำการตามปกติในวันอังคารที่ 5 พย.62 ค่ะ สามารถมาทำธุรกรรมได้ตามปกติเวลาราชการค่ะ

Continue reading