International Program
 /  International Program
ช่วงนี้เด็กๆได้เรียนเรื่องWinter (ฤดูหนาว)

ช่วงนี้เด็กๆได้เรียนเรื่องWinter (ฤดูหนาว)

นักเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในภาคเรียนนี้ได้เรียนProject:The Changing Seasons (ฤดูกาลที่ผันเปลี่ยน) ช่วงนี้เด็กๆได้เรียนเรื่องWinter (ฤดูหนาว)จึงได้สร้างชิ้นงาน Snowflake Crystal ขึ้นภายใต้การดูแลของTeacher Dennis เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งห้องเรียนต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง  

Read more
Project Integration :Catch A Star

Project Integration :Catch A Star

Project Integration :Catch A Star We focus on the world at night,our moon,our solar system and famous art centered around nighttime. วันนี้เป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ นักเรียนของเราได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางภาษาจากคณะครูต่างชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักเรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว #InternationalProgram Patai Udom Suksa School

Read more
พิธีไหว้ครู “ระลึกพระคุณครู ผู้อบรมและสั่งสอน” ประจำปี 2562 ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ IP1-6

พิธีไหว้ครู “ระลึกพระคุณครู ผู้อบรมและสั่งสอน” ประจำปี 2562 ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ IP1-6

ไผทอุดมศึกษา จัดพิธีไหว้ครู “ระลึกพระคุณครู ผู้อบรมและสั่งสอน” ประจำปี 2562 ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ IP1-6 และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดย รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการของโรงเรียน เป็นประธานพิธีฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam….   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.438242336998794&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAW8kyOYeEYSa-EvnNff6o5dArvNTrS1l6FBCvSUsKm_vtEz9-DanW8-LMeMhnOxE9-gTWogHSHvs2RVgr3273gug71EMpJfzhjNp3j1Z2pqrLwzJgkevjczPOILwvWqV9UaPLt1PYBwhUNTCISCWq9PUCqUXUruvtLWAHCleAphFp0cxmwpuJDjNvUsK4-6ubGGQFwmTUgp7tqHiHzjx0N_c2hyt0UOHaQleg05r1YkCJGxUbPWo3vYZObVx3N4lKf81Q-zrUfQWmaGAyJxedHIdmdt5TigMFQtuGs1L6IWgUhqY1vlKVYjnlibru4ePxgo9r_aQf_aqY9gczXAqMX9S0X4YD4ZKvcthThEIFIEmKmnfkvVP6-7p_VmNyJvRMZMb9BhKHo5bWNWjGi9ECgv85o0Su2gGBwcdJd_VSfmUeaY_l-naC0W–mV0odkYMtzZCPViHM3ZADJtzADsvn4CgqNFwVDy38NFjyQfNr2XFju8eg20QwkkFfHtwFaZC14q6ikmQPXBZXTuo6O-5u4A&__tn__=-UCH-R

Read more
Project Integration : Countdown to New Year

Project Integration : Countdown to New Year

การนำเสนอผลงาน Project Integration : Countdown to New Year ของนีกเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษโดย แต่ละระดับชั้น จะเรียนใน Theme ที่แตกต่างกัน IP.1-2 : Thai New Year IP.3-4 Western New Year IP.5-9 : Chinese New Year  

Read more
วันนี้นักเรียนกองร้อยพิเศษ ระดับชั้น ป.4และ IP.4

วันนี้นักเรียนกองร้อยพิเศษ ระดับชั้น ป.4และ IP.4

วันนี้นักเรียนกองร้อยพิเศษ ระดับชั้น ป.4และ IP.4 จำนวน50คนได้ทำกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ ในหลักสูตรวิชาพิเศษ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและอนุสรณ์สถานแห่งชาติเพื่อปลูกฝังให้เกิดความรักชาติและเสียสละ (เครดิตภาพจากครูขวัญชัยและครูอรยา )  

Read more
Merry Christmas and Happy New Year 2019

Merry Christmas and Happy New Year 2019

ส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ ร่วมกับหลักสูตร ILP (Intensive Language Program) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา นำโดย อ.วรรณรดา ชาติชะนา อาจารย์ใหญ่ จัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมประเพณี ของประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารทั่วโลก และยังเป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานพิธีฯ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดจัดต้นคริสต์มาสในระดับต่างๆ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam….

Read more
International Section จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส2019

International Section จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส2019

International Section จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส2019 โดยมีการประกวดตกแต่งต้นคริสต์มาสซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม วันนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นมานำเสนอแนวคิดในการจัดกับครูต่างชาติภายใต้เกณฑ์ดังนี้ 1.Elegance 2.Creativity 3.Class involvement 4.Presentation 5.Adherence to Christmas theme ประกาศผลและรับรางวัลในวันศุกร์ที่21 ธันวาคมนี้      

Read more
จัดพิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปี 2560

จัดพิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปี 2560

ไผทอุดมศึกษาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปี 2560 ที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม จนได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี โดย อ.พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนฯ เป็นประธานพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ By Kru Somboon Buangiwyai / By Su Nieam…. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2063990043621965&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAH84KcLXy5z3rTsLh876vWrjb5H4SkphGoyxHRh6GJ60eL9_soLxoOWgPrFJ10pqo1c2R32C5LkwXLoRQi7b6AhUJ8O9fq6mZcSSimG3TLoZKezB3tGFeb5x2qEA9waIGTGQrN4vlbutMJKrGu8oeFYfgSPwWsbXTIj_ILTo1xt5bq1oZ53PrBOi3F84MRbrG3X_ratmAjyYAVsmg6ddzDiBdrlDCGxTgHiWh4b_Fq9NO2VU3MyX1fqB_3VHsLA383DQCxbuU5BdRRLt5Q9dTWpUjjXyxFJFmOiW0pcVJDHXVNqEGi7skdj0Mbd9ODDOq20aHQt6WuiXnOOY_UE6-W2XxX0E2ttjs5wBygyNLDhkHZpqMXiBKdn_TOezSGnWyAazRkqJS6wC4V1VEln94NWWfRSihMdPy7lWw&__tn__=-UCH-R

Read more

Patai Channel