Month: April 2019
 /  Month: April 2019

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมวัดแววอัจฉริยภาพ 21-25 เม.ย.2562

มุมเล็กๆ น่ารักที่ท่านผู้ปกครองอาจไม่เคยเห็น (ส่วนหนึ่งของกิจกรรมวัดแววอัจฉริยภาพ 21-25 เม.ย.2562 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา) https://www.facebook.com/2091730350947013/videos/287056145548107/    

Read more
KID-D Family

KID-D Family

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ และโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ขอต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 5,000 คน ทั่วประเทศ ในโครงการ KID-D Family เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวัดแววอัจฉริยภาพกับทางศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 10-12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา.

Read more
เทคนิคกระบวนการช่วยเหลือเพื่อพัฒนานักเรียนตรงตามศักยภาพอย่างสมดุล และยั่งยืน ครั้งที่ 2

เทคนิคกระบวนการช่วยเหลือเพื่อพัฒนานักเรียนตรงตามศักยภาพอย่างสมดุล และยั่งยืน ครั้งที่ 2

คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เข้ารับการอบรม “เทคนิคกระบวนการช่วยเหลือเพื่อพัฒนานักเรียนตรงตามศักยภาพอย่างสมดุล และยั่งยืน ครั้งที่ 2” โดยคณะวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง นำโดย ดร.สมพร หวานเสร็จ เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam….     https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2301898289831138&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBnt2C0sUsqVa76Iu43Z14kCsFdwoalxu6JGc_L3kqPMqISyd2MCmdf0ffgivN9qGj6amybBP8kUQQRqAx27-Or6UP6dwQ5jJ3zEeIFtcp1VljgbMrlW9_RUKynmxQDfR2LCa6h5fjyakXrffmJsxa3pnsI-w7c6y8m1GXDpnUx4THaQIu7C6M2bteJf7IWr0ePV-56UQb_38TP67nVzd7kkkG8pf2wyL7MBRjM8XeOf-xK1Ynvj3pbDrTMF1pHlmQjTeUxwyFhyEK48lp8q8A8DyTnE9IP47g04jfcBn5uCiYqlizhfyLansVQEz-akxUzHUyjfhlGboRtwPvJkzLiQLEBWydbTitZZtpTTW-RkY4CiyZBXraOfY2g4f-j73slxsb_V8hhkjf0fSNGzJXFFs9iJBQlWa_j0WM&__tn__=-UCH-R

Read more
ประกาศ การคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรความสามารถพิเศษชั้น ป.1 ประจำปี 62

ประกาศ การคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรความสามารถพิเศษชั้น ป.1 ประจำปี 62

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรความสามารถพิเศษชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562  

Read more

วันนี้-11 เมษายน โรงเรียนเปิดทำการ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ วันนี้-11 เมษายน โรงเรียนเปิดทำการ รับสมัครนักเรียนใหม่ ?ระดับประถมศึกษาปีที่1(หลักสูตรสามัญ,หลักสูตร ILP,หลักสูตร Giftedและหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ) ?ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 และรับชำระค่าธรรมเนียมการเรียนประจำปีการศึกษา2562 ตั้งแต่เวลา8.00-15.00 น.ค่ะ

Read more
วันนี้โรงเรียนได้จัดสอบวัดความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และเพื่อจัดชั้นเรียน

วันนี้โรงเรียนได้จัดสอบวัดความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และเพื่อจัดชั้นเรียน

เรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ วันนี้โรงเรียนได้จัดสอบวัดความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และเพื่อจัดชั้นเรียน โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา07.30 และจะเริ่มพานักเรียนเข้าสอบเวลา08.10-12.00 น. ค่ะ

Read more
บรรยากาศการสอบวัดความพร้อมเข้าเรียน ป.1 และเพื่อจัดชั้นเรียน

บรรยากาศการสอบวัดความพร้อมเข้าเรียน ป.1 และเพื่อจัดชั้นเรียน

บรรยากาศการสอบวัดความพร้อมเข้าเรียน ป.1 และเพื่อจัดชั้นเรียน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 By Su Nieam….   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.396755011147527&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDxTT9HXvINksXYCdYoqqrW1ahGWOl-qPIW8WMAf3BlWKUpYzPkEbnN4mqbZdZD4_7nzGxLokBUW8NXbA9xeueReMnmsLjRs3o_jAv7b4nFYv8DV8AHTmPrFlJyu6_Znb59dG1CZTzOTaPxYU5gwJ1qIziJrt7QGmIpDSNFdACoCkV03BjRbqvRgRUd7YWdIZaKeehMu9k2zjWhYIGNVorRJuLyuO5eJP8O_qGSrXP5kkI2Ei8cDFPHKdabRryKzolA7VWmbfaH_lFHp6lK52IZDEjnpSs5U7hl6GONgGxwAnWhYoLac5Tlu74UboeHEDr2sRoo509gVaftJ3qMS5c7Oj-plSVn71JmolCu4rCIrh6oXaomgPQFPANisRWnIi0ngWchEzR9eLA_1cUEgcuNMX435NDmZqzr14hTNJlyDXGbVmX6pvpMn6cRSyqxvcfe0JkyBRL-&__tn__=-UCH-R

Read more
เปิดให้ผู้ปกครอง นักเรียน รับสมุดพก และ ปพ.1 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00-13.00 น.

เปิดให้ผู้ปกครอง นักเรียน รับสมุดพก และ ปพ.1 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00-13.00 น.

วันนี้ (2 เมษายน 2562) โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เปิดให้ผู้ปกครอง นักเรียน รับสมุดพก และ ปพ.1 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00-13.00 น. หลังจากเวลาดังกล่าวกรุณาติดต่อได้ที่อาคาร 3 By Su Nieam….   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2266674263353541&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAvpQGDwjIvCFGWnMH1yePHYXNdENHVM7HlkPt7l2aas5LfJLrswwhbe0V7wFLM6H1CPQCR_jMc1MRoAPZU3d7sBDAQA5kfmpI7XvtzwouS8ZcT8Srzm1hlTMOQz3CkewWAEe_ahHXXLpYIpCmRAVR7Y3lFwknwMq0emFugg-5ZrU4WTZDeajLkjV-PkGRkykh5JXrjBbD-35ZPFW-TO6f7OwgXzLZG5N4YycpFOQQfhMzgXzaKWTCrhtytqBAWFoH_dZI0zrqr4dQTINGdOEuZtnMY1fEbcRQUeBHN3ViG88MP3ProSe7cVSjfr28PGRS3_e7vLM2z4Mqgz_c8zfKcZ1XiJSmcOWBWk_xmcfFynGqE2ixdhGuKcMgFyeE4PgZruQzo9_bqIHsy6p1bmjBWSph_GdjKA_6yffE&__tn__=-UCH-R

Read more
เปิดรับสมัคร นักเรียนมัธยม 1-3 ทุกวันในเวลาราชการ

เปิดรับสมัคร นักเรียนมัธยม 1-3 ทุกวันในเวลาราชการ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาเปิดรับสมัคร นักเรียนมัธยม 1-3 ทุกวันในเวลาราชการ ผู้ปกครองสามารถพานักเรียนมาสมัครเรียนได้เลยนะคะ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยเน้นวิชาการ และการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดอบอุ่นเหมือนบ้านหลังที่ 2 แล้วพบกันนะคะ

Read more
รับสมุดพก ยังมีเวลานะคะ มารับได้ถึงเวลา 15.30 น.ที่ตึก 3

รับสมุดพก ยังมีเวลานะคะ มารับได้ถึงเวลา 15.30 น.ที่ตึก 3

ใครยังไม่ได้มารับสมุดพก ยังมีเวลานะคะ มารับได้ถึงเวลา 15.30 น.ที่ตึก 3 ข้างสนามบาส ถ้าไม่ทันวันนี้รับกับครูประจำชั้นใหม่เปิดเทอมเลยนะคะ ไม่ต้องนำ นร.มาก็ได้ค่ะ

Read more

Patai Channel