ภาพบรรยากาศการประชุม ผู้ปกครอง

ภาพบรรยากาศการประชุม ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เพื่อรับฟังข้อมูลการศึกษาต่อ เป็นแนวทางในการเลือกหลักสูตรที่จะเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 กล่าวต้อนรับและบรรยายโดย อ.รัชยา สุพโปฎก ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภาพ/ข่าว By Su Nieam….

Continue reading


ปรบมือให้คนเก่ง ด.ช.วีรยานนท์ รองสวัสดิ์ ชั้น ป.2/1

ปรบมือให้คนเก่งด้วยค่ะ ด.ช.วีรยานนท์ รองสวัสดิ์ ชั้น ป.2/1 การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 และได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ สนามสอบ กรุงเทพมหานคร โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 สนามสอบ กรุงเทพมหานคร ขอบคุณภาพข่าวจากผู้ปกครองค่ะ

Continue reading


ปรบมือให้กับคนเก่ง ด.ช.คุณณ์ สิตยางกูร (น้องคุณ) ชั้น ป.5/5

ปรบมือให้กับคนเก่งด้วยค่ะ ด.ช.คุณณ์ สิตยางกูร (น้องคุณ) ชั้น ป.5/5 แข่งขัน โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่4 ปีการศึกษา2566(Thailand English Skills Evaluation Test-TESET#4)ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6) ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6)(Gold Medal Certificate among Upper Elementary School) สอบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 สถานที่ สนามสอบกลางจัดโดย TESET ขอบคุณภาพข่าวจากผู้ปกครองด้วยค่ะ

Continue reading


ด.ญ. ธัญญลักษณฺ์ จันทมาศ ชั้น ป.3/5 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท Class E-Girls, Flight Kids Development

ปรบมือให้กับคนเก่งด้วยค่ะ ด.ญ. ธัญญลักษณฺ์ จันทมาศ ชั้น ป.3/5 เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ รายการ Thailand STEP-UP kids Golf Tournament 2023 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท Class E-Girls, Flight Kids Development วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามไดนาสตี้ กอล์ฟ & คันทรี่ คลับ จ.นครปฐม ขอบคุณภาพข่าวจากผู้ปกครองด้วยค่ะ

Continue reading


ด.ช.ปริญ ต่ออุดม ได้เหรียญ ASMOPSS 2023 ระดับชั้น ป.5

ปรบมือให้กับคนเก่งด้วยค่ะ ด.ช.ปริญ ต่ออุดม การแข่งขัน ASMOPSS 2023 ระดับชั้น ป.5 *เหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ *เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ *เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ โดยในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้เข้าคัดตัวรอบผู้แทนประเทศระดับชั้น ป4-ป6 ได้รับรางวัล *เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ *เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ (รูปสุดท้าย) รางวัลเหรียญทองวิชาภาษาอังกฤษ จากการสอบ TESET 2023 จัดโดย Language Institute Thammasat University ขอบคุณภาพข่าวจากผู้ปกครองด้วยค่ะ

Continue reading


เด็กชายต้นตะกูล เกิดสมบัติ ชั้น IP.3 เหรียญทอง เทควันโด นครนายก

ปรบมือให้คนเก่งของไผทฯ เด็กชายต้นตะกูล เกิดสมบัติ ชั้น IP.3 (International Program) ผลการแข่งขันล่าสุดวันนี้ได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดนครนายก ประจำปี 2566 ประเภทต่อสู้ School 7-8 ปี ชาย C 22-24 kg. ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากผู้ปกครอง

Continue reading


ปรบมือให้กับคนเก่งด้วยค่ะ ด.ญ.พิชชาพัทธ์ สุภาพ ป.6/5

ปรบมือให้กับคนเก่งด้วยค่ะ ด.ญ.พิชชาพัทธ์ สุภาพ ป.6/5 ลงแข่งขันรายการ Web Junior Relax (No Rank) 2023 -ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคู่ผสม วันที่ 19 สิงหาคม 2023 ขอบคุณภาพข่าวจากผู้ปกครองค่ะ

Continue reading


ด.ช.วรกร นพพรพรหม ชนะการแข่งขัน Allstar Hong Kong (U17) Fencing Championships 2023 (Sabre & Epee)

ปรบมือให้กับคนเก่งด้วยค่ะ ด.ช.วรกร นพพรพรหม ป.6/2 เข้าร่วมการแข่งขัน allstar Hong Kong (U17) Fencing Championships 2023 (Sabre & Epee) HKG, HKG August 25, 2023 – ประเภทการแข่งขัน Boy’s Sabreรุ่น U11 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทการแข่งขัน Boy’s Sabreรุ่น U112 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทการแข่งขัน Sabre Teamรุ่น U11 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง – August 27, 2023 ที่ประเทศฮ่องกง ได้คว้ารางวัลกลับประเทศไทย ทั้งหมด 3 รายการ 3 เหรียญทอง ขอบคุณภาพข่าวจากผู้ปกครองค่ะ

Continue reading


ปรบมือให้กับคนเก่งด้วยค่ะ ด.ญ. ภัคจิรา จิตรแจ้ง ชั้นป.6/1

ปรบมือให้กับคนเก่งด้วยค่ะ ด.ญ. ภัคจิรา จิตรแจ้ง ชั้นป.6/1 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับนานาชาติ Asia Pacific Dance Compettition ครั้งที่25 -ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกับตัวแทนจากอีก13 ประเทศ ได้รับรางวัล 3rd place Demi Character Solo (11Y & under) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่17-20 สิงหาคม 2566 ขอบคุณภาพข่าวจากผู้ปกครองค่ะ

Continue reading


ปรบมือให้กับคนเก่งด้วยค่ะ เด็กหญิงจิณณ์จิรัชญา เอี่ยมผึ้ง (น้องจินจิน) IP.1

ปรบมือให้กับคนเก่งด้วยค่ะ เด็กหญิงจิณณ์จิรัชญา เอี่ยมผึ้ง (น้องจินจิน) IP.1 เข้าร่วมการแข่งขัน “นักสื่อสารดาราศาสตร์น้อย : Little Star Contest 2023” จัดโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ -ได้รับรางวัลชมเชย ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น จากผู้เข้าร่วมส่งผลงานการประกวดทั้งหมด 146 คน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ขอบคุณภาพข่าวจากผู้ปกครองค่ะ

Continue reading