ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

***ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโดยเรียงตามตัวอักษรนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกและมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ให้ชำระค่าสนับสนุนกิจกรรมวันที่ 27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2567 ณ ห้องธุรการ ตึก 1และรายงานตัว วันจันทร์ที่ 1 ก.ค. 2567ณ ห้องนวัตกรรม เวลา 07.15 – 08.30 น. หากนักเรียนไม่มารายงานตัว ในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่า “สละสิทธิ์” วิชาคณิตศาสตร์ป. 3 กลุ่ม Highlyป. 5 – 6 กลุ่ม Highlyป.2-3 กลุ่ม 1ป.4-5 กลุ่ม 1ป.6 กลุ่ม 1 วิชาวิทยาศาสตร์ป. 3 กลุ่ม Highlyป. 5 – 6 กลุ่ม Highlyป.2-3 กลุ่ม 1ป.4-5 กลุ่ม 1ป.6 กลุ่ม 1 […]

Continue reading


ด.ญ.ทักษพร ต่อนี น้องหมิง ป.6/2 สอบติดโรงเรียนสามเสนหลักสูตร ep

จากไปเพื่อสร้างชื่อนี่คือคำสัญญา พี่ ๆ ป.6 ของเราปีนี้สอบเข้าเรียนม.1 ได้ แล้วเก่งมากค่ะ ด.ญ.ทักษพร ต่อนี น้องหมิง ป.6/2 สอบติดโรงเรียนสามเสนหลักสูตร ep ขอแสดงความยินดีกับเด็ก ๆ ด้วยค่ะ ขอบคุณภาพข่าวจากผู้ปกครองด้วยค่ะ การศึกษาที่ดีเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานที่ดี สามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โทรศัพท์ 02 5211457-8, 02-973-3530-1, 02 5210156 จันทร์ ถึงศุกร์ 8.30-15.00 น. #รับสมัครนร.ใหม่67 #เตรียมอนุบาล#อนุบาล#ประถมศึกษา#เสริมระหว่างชั้น

Continue reading


ด.ช.อชิตะ มณีชาติ น้องมะนาว ป.6/1 สอบติดโรงเรียนสามเสนหลักสูตร ep

จากไปเพื่อสร้างชื่อนี่คือคำสัญญา พี่ ๆ ป.6 ของเราปีนี้สอบเข้าเรียนม.1 ได้ แล้วเก่งมากค่ะ ด.ช.อชิตะ มณีชาติ น้องมะนาว ป.6/1 สอบติดโรงเรียนสามเสนหลักสูตร ep ขอแสดงความยินดีกับเด็ก ๆ ด้วยค่ะ ขอบคุณภาพข่าวจากผู้ปกครองด้วยค่ะ การศึกษาที่ดีเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานที่ดี สามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โทรศัพท์ 02 5211457-8, 02-973-3530-1, 02 5210156 จันทร์ ถึงศุกร์ 8.30-15.00 น. #รับสมัครนร.ใหม่67 #เตรียมอนุบาล#อนุบาล#ประถมศึกษา#เสริมระหว่างชั้น

Continue reading


ภาพบรรยากาศการประชุม ผู้ปกครอง

ภาพบรรยากาศการประชุม ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เพื่อรับฟังข้อมูลการศึกษาต่อ เป็นแนวทางในการเลือกหลักสูตรที่จะเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 กล่าวต้อนรับและบรรยายโดย อ.รัชยา สุพโปฎก ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภาพ/ข่าว By Su Nieam….

Continue reading


ปรบมือให้คนเก่ง ด.ช.วีรยานนท์ รองสวัสดิ์ ชั้น ป.2/1

ปรบมือให้คนเก่งด้วยค่ะ ด.ช.วีรยานนท์ รองสวัสดิ์ ชั้น ป.2/1 การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 และได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ สนามสอบ กรุงเทพมหานคร โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 สนามสอบ กรุงเทพมหานคร ขอบคุณภาพข่าวจากผู้ปกครองค่ะ

Continue reading


ปรบมือให้กับคนเก่ง ด.ช.คุณณ์ สิตยางกูร (น้องคุณ) ชั้น ป.5/5

ปรบมือให้กับคนเก่งด้วยค่ะ ด.ช.คุณณ์ สิตยางกูร (น้องคุณ) ชั้น ป.5/5 แข่งขัน โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่4 ปีการศึกษา2566(Thailand English Skills Evaluation Test-TESET#4)ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6) ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6)(Gold Medal Certificate among Upper Elementary School) สอบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 สถานที่ สนามสอบกลางจัดโดย TESET ขอบคุณภาพข่าวจากผู้ปกครองด้วยค่ะ

Continue reading


ด.ญ. ธัญญลักษณฺ์ จันทมาศ ชั้น ป.3/5 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท Class E-Girls, Flight Kids Development

ปรบมือให้กับคนเก่งด้วยค่ะ ด.ญ. ธัญญลักษณฺ์ จันทมาศ ชั้น ป.3/5 เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ รายการ Thailand STEP-UP kids Golf Tournament 2023 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท Class E-Girls, Flight Kids Development วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามไดนาสตี้ กอล์ฟ & คันทรี่ คลับ จ.นครปฐม ขอบคุณภาพข่าวจากผู้ปกครองด้วยค่ะ

Continue reading


ด.ช.ปริญ ต่ออุดม ได้เหรียญ ASMOPSS 2023 ระดับชั้น ป.5

ปรบมือให้กับคนเก่งด้วยค่ะ ด.ช.ปริญ ต่ออุดม การแข่งขัน ASMOPSS 2023 ระดับชั้น ป.5 *เหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ *เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ *เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ โดยในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้เข้าคัดตัวรอบผู้แทนประเทศระดับชั้น ป4-ป6 ได้รับรางวัล *เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ *เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ (รูปสุดท้าย) รางวัลเหรียญทองวิชาภาษาอังกฤษ จากการสอบ TESET 2023 จัดโดย Language Institute Thammasat University ขอบคุณภาพข่าวจากผู้ปกครองด้วยค่ะ

Continue reading


เด็กชายต้นตะกูล เกิดสมบัติ ชั้น IP.3 เหรียญทอง เทควันโด นครนายก

ปรบมือให้คนเก่งของไผทฯ เด็กชายต้นตะกูล เกิดสมบัติ ชั้น IP.3 (International Program) ผลการแข่งขันล่าสุดวันนี้ได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดนครนายก ประจำปี 2566 ประเภทต่อสู้ School 7-8 ปี ชาย C 22-24 kg. ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากผู้ปกครอง

Continue reading


ปรบมือให้กับคนเก่งด้วยค่ะ ด.ญ.พิชชาพัทธ์ สุภาพ ป.6/5

ปรบมือให้กับคนเก่งด้วยค่ะ ด.ญ.พิชชาพัทธ์ สุภาพ ป.6/5 ลงแข่งขันรายการ Web Junior Relax (No Rank) 2023 -ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคู่ผสม วันที่ 19 สิงหาคม 2023 ขอบคุณภาพข่าวจากผู้ปกครองค่ะ

Continue reading