Month: January 2019
 /  Month: January 2019

วันนี้ 30 มค ผู้ปกครองท่านใดประสงค์จะรับบุตรหลานกลับสามารถรับได้

ประกาศ

วันนี้ 30 มค ผู้ปกครองท่านใดประสงค์จะรับบุตรหลานกลับสามารถรับได้แต่ต้องติดต่อรับตามระบบนะคะ ผ่านธุรการ โรงเรียนเลิกเวลาเดิม และ รถโรงเรียนออกเวลาปกติค่ะ

Read more

ปิดเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ

ประกาศแจ้งหยุดเรียน ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์การหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเกินมาตรฐาน เกรงจะเป็นอันตรายกับนักเรียน จึงประกาศให้โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ทุกสังกัดการศึกษา ปิดเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับเรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะสอบในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นั้นยังคงสอบตามวันและเวลาเดิม.

Read more
วันนี้นักเรียนกองร้อยพิเศษ ระดับชั้น ป.4และ IP.4

วันนี้นักเรียนกองร้อยพิเศษ ระดับชั้น ป.4และ IP.4

วันนี้นักเรียนกองร้อยพิเศษ ระดับชั้น ป.4และ IP.4 จำนวน50คนได้ทำกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ ในหลักสูตรวิชาพิเศษ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและอนุสรณ์สถานแห่งชาติเพื่อปลูกฝังให้เกิดความรักชาติและเสียสละ (เครดิตภาพจากครูขวัญชัยและครูอรยา )  

Read more
การสอบทักษะ Speaking ของนักเรียนที่เข้าสอบ Cambridge test ในระดับ Flyer

การสอบทักษะ Speaking ของนักเรียนที่เข้าสอบ Cambridge test ในระดับ Flyer

ภาพบรรยากาศการสอบทักษะ Speaking ของนักเรียนที่เข้าสอบ Cambridge test ในระดับ Flyer โดยได้รับการทดสอบจากครูศูนย์ Cambridge English Assessment

Read more
Gen A ตามรอยพ่อ ต้านภัยธรรมชาติ ประถมศึกษาปีที่ 2

Gen A ตามรอยพ่อ ต้านภัยธรรมชาติ ประถมศึกษาปีที่ 2

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 242 คน ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา แบบบูรณาการ : Gen A ตามรอยพ่อ ต้านภัยธรรมชาติ โดยกิจกรรมในหลักสูตรนั้น ส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สังกัด กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ภาพ/ข่าว By Su Nieam….  

Read more

สาธารณสุข 53 ให้ความรู้แก่นักเรียนไผทอุดมศึกษา

สาธารณสุข 53 ให้ความรู้แก่นักเรียนไผทอุดมศึกษา .. … โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง มาให้ความรู้แก่นักเรียนในการดูแลสุขภาพตนเองให้ถูกสุขลักษณะ ห่างไกลเชื้อโรคต่างๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ทั้งนี้ ทางโรงเรียนขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย Cr.Chittra รักชาติ / By Su Nieam….    

Read more
อันตราย จากสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

อันตราย จากสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ตระหนักและเป็นห่วงผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพของนักเรียน ที่จะได้รับอันตราย จากสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จึงได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งออกมาตรการและการดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ By Su Nieam….   https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/posts/2160890267265275?__xts__%5B0%5D=68.ARD3UME8tsKs-mpEe40SV3M9KeD_iBK-V7VtnTzxJGb8CLGpg0T7pYpGgQvV9I24wmA10syl441iOKKwCTezPsgKVLqddZFZu8nzDDasCVXbXwFVF4sFaEE48IvfiTjdyCbSF5fG7labIWTskl20w2i_B5K69UcuHZ0aHehrra7NYGmSzVnGgRu5_A56TexFZ48q2PN9jyci3VMIruGVbYvrdViu3ARaYy_ATetIteLqYKYLXMsmMhhTqh_UQZqvlniTsOImIUj5C8TXIhghaiH9AVdvfRR4m2IGxRw_WxdULYJ7IEzC3pzT8yzsGU8wCtO4YRVWzvVhxLA-Hb-9&__tn__=C-R    

Read more
โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดพิธีมอบเกียรติบัตร “เรียนดีเพื่อพ่อ” ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดพิธีมอบเกียรติบัตร “เรียนดีเพื่อพ่อ” ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดพิธีมอบเกียรติบัตร “เรียนดีเพื่อพ่อ” ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้น และมีความประพฤติดี โดย อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนเป็นประธานพิธีฯ โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam….   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2155228331164802&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAR0JKlJVTNmsm3sF5n1HoBeULWKMB4i2lqS4gIr0ZmBg_XcSi4Zakp_8jTURkXVXuZLlIuF6gZkKt6iwfOO9owK9CRU5Z5ZNB8uZn0zC3xp21jkmNm3vOGVCjemJEGV7fCuBj-6QrI_JyfzWo1DFkZwl-krRT7d5b9A2aoJEe7EudsXwOf0DUF9JcmBw5R3MhxUXv0zqbUMApRD3TWDBqfQDi-GhmM44PJnhfgJtvAI_V8ubnKFm9U3_tDz4PHGfrX-LIt7NXleBnu0cNtua38nPWtMHr89j8gvAaSGIwydfIlh3yGFPDsbhK_3HHOVDaIuo5Kuz6cEW4xfJRlwSBFZxyxMzEMekM-0DHFCsLf42Gzli04NICggkZbJIg5Sxi_X7yBKzXIX4nyL8PhdQjaVWT5uVY4-AyrqzY&__tn__=-UCH-R

Read more

Patai Channel