รวมคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน

รวมคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของนร.ไผทอุดมศึกษา วัคซีนซิโนฟาร์ม นร.ต้องมีอายุ 9 ปี 6 เดือนขึ้นไป (น.ร. ป.4 บางส่วนที่อายุถึง + ป.5 ทั้งหมด + ป.6 ที่ไม่ได้ไฟเซอร์) จะมีสิทธิ์ฉีด ยกเว้น นร.ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์จากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ( เด็ก 12 ขวบขึ้นไป ป.6 บางส่วน+ มัธยมศึกษาทั้งหมด) ในครั้งนี้ ผปค. จะให้ นร.ฉีดหรือไม่ฉีดขึ้นอยู่กับความสมัครใจของ ผปค.เอง รร.ไม่ได้บังคับ (เพราะตอนไปฉีด ผปค. ต้องเซ็นใบยินยอมเพื่อไปยื่นที่รพ. ก่อนฉีด) หากไม่ประสงค์จะให้ฉีดก็ไม่จำเป็นต้องไปในวันที่นัดฉีด หมายเหตุ เพื่อเป็นการกระจายวัคซีนให้ทั่วถึง นร.ทุกคน หากท่านสละสิทธิ์ฉีดในรอบนี้แล้ว รอบหน้าที่มีการจัดสรรวัคซีนมาให้รร. ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์นั้น ในวันนัดฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ผปค. ต้องนำนร.ไปฉีดเองตามจุดนัดหมายที่แจ้งไว้ได้เลย อ่านรายละเอียดตามลิ้งเอกสารที่เคยส่งไป นร.ชายใส่เสื้อพละสีส้ม + กางเกงนร. สำหรับนร.หญิงใส่เสื้อพละสีส้ม + กระโปรงนร. (ทางราชวิทยาลัย เน้นให้ใส่ชุดฟอร์มโรงเรียนเท่านั้นค่ะเพื่อการแสดงตน). […]

Continue reading


ปรบมือให้คนเก่งค่ะ ด. ญ. เบญญาภา วงษ์ชื่น(ชั้น ป.2/7)

ปรบมือให้คนเก่งค่ะ ด. ญ. เบญญาภา วงษ์ชื่น(ชั้น ป.2/7)ได้รับรางวัลอันดับ 2การประกวดร้องเพลงออนไลน์ ระดับนานาชาติ ในรายการ Angel Voice Online Singing Compettition June2021 จากประเทศเซอร์เบีย ค่ะ **** ขอบคุณภาพข่าวจากผู้ปกครองค่ะ**** ผปค ท่านใดมีข่าว น้อง ๆ ศิษย์เก่าศิษย์ ปัจจุบัน สร้างชื่อเสียง หรือจัดกิจกรรมอะไร แจ้งแอดมินลงข่าวได้ นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

Continue reading


สรุปภาพรวม ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป. 6 ปี 63

สรุปภาพรวม ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ 4 คน นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ 14 คน ภาพรวมนักเรียนสอบได้ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัด สช. และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศฝากข่าวค่ะ ตอนนี้ รร.ไผทอุดมศึกษายังเปิดรับสมัคร นร.ใหม่ ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษา สนใจ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-9733530-1 หรือ 02-5211457-8 ค่ะ

Continue reading


ผลการเรียน ปีการศึกษา 2563 ( คะแนนเต็ม 100)

เรียนท่านผู้ปกครอง..ตามที่ รร กำหนดวันรับสมุดพกของนักเรียนในแต่ระดับชั้นไปแล้วนั้น หากวันดังกล่าวท่านไม่สามารถมารับได้ ทาง รร จะดำเนินการแจกให้ในวันเปิดภาคเรียน ในการนี้ท่านสามาถเข้าดูผลการเรียน ปีการศึกษา 2563 ( คะแนนเต็ม 100) ได้ที่ link : https://www.patai.ac.th/score63/st_score.php

Continue reading


ผลสอบเข้ารร.สามเสนวิทยาลัยรอบห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1

ผลสอบเข้ารร.สามเสนวิทยาลัยรอบห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 ออกแล้วนะคะ นร.ไผทอุดมศึกษา สามารถสอบเข้าเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์ได้จำนวน 4 คน ห้องเรียนความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 คน ซึ่งโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้จัดลำดับรร.ที่สอบเข้าเรียนทั้งสองห้องได้มากที่สุดคือนรจากไผทอุดมศึกษา ปรบมือให้คนเก่งด้วยนะคะ

Continue reading


ภาพบรรยากาศของการสอบประเมินความพร้อมของนักเรียนระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา2564 รอบที่ 2

ภาพบรรยากาศของการสอบประเมินความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นป.1 ปีการศึกษา2564 รอบที่2 ช่วงเวลา10.30-12.00 ท่ามกลางบรรยากาศของโรงเรียนที่ร่มรื่นกว้างขวาง อบอุ่นและปลอดภัย โรงเรียนจะประกาศรายชื่อห้องเรียนของนักเรียนที่สอบวันนี้ในวันที่22เมษายนทางline official และfacebookของโรงเรียน ขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจให้คณะครูของเราได้ดูแลบุตรหลานของท่านค่ะ

Continue reading


เปิดรับสมัคร นร. เป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564

โรงแรียนไผทอุดมศึกษาเปิดรับสมัคร นร. เป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 8.00-15.00 น. >> เปิดรับสมัครระดับชั้น เตรียมอนุบาล 2 ขวบ-2ขวบ 8 เดือน>> เปิดรับสมัครระดับชั้น อนุบาล 1-3>> เปิดรับสมัครระดับชั้น ประถมศึกษา 1-6>> เปิดรับสมัครระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3>> เปิดรับสมัคหลักสูตร International Program G.1-G.6 ****** หลักฐานในการสมัคร – สูติบัตรตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด– รูปถ่ายนร. ขนาด 2 นิ้ว 5 รูป– ใบรับรองนร.สำหรับนร.ที่จะสมัครระดับ อ.2-ม.3 ออกโดยโรงเรียนเก่า– นำนักเรียนมาสัมภาษณ์ด้วยนะคะ ***** กรณีมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-9733530-1 หรือ […]

Continue reading


ไผทได้รับความไว้วางใจจากสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(สทศ)

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาได้รับความไว้วางใจจากสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(สทศ)ให้เป็นสนามสอบ O-NET โดยปีนี้เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของนักเรียนที่จะทดสอบความรู้โดยความสมัครใจ โรงเรียนยังคงมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเข้มข้น นักเรียนเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ขอร่วมส่งกำลังใจให้เด็กๆของเราทุกคนด้วยนะคะ

Continue reading


การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ฉีดพ่นยาฆ่ายุง ทำความสะอาดสถานที่

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ฉีดพ่นยาฆ่ายุง ทำความสะอาดสถานที่ ทั่วทุกส่วนของโรงเรียน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน

Continue reading