การแข่งขันวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี65

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในการแข่งขันวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สพป.กทม. ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนพญาไท รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ประเภทStory Telling การแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้แก่ ด.ญ.พัชญ์วัญญ์ เอี่ยมสุภาษิต ชั้น IP.4 (นักเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) รางวัลเหรียญเงิน(Silver Medal) ประเภทPictorial Writing การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้แก่ ด.ญ. พราวพิชชา อร่ามกุล ชั้น IP5 (นักเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) รางวัลเหรีญเงิน (Silver Medal) การแข่งขัน Impromtu Speech พูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้แก่ ด.ช นพสิทธิ์ เลิศวณิชย์กุล […]

Continue reading


Merry X’mas &Happy New year 2023

ส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ (International Program Section) ได้จัดกิจกรรม Merry X’mas &Happy New year2023 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมสากล มีการจัดกิจกรรม Santa Secret และเลี้ยงสังสรรค์ภายใต้การดูแลจากครูต่างชาติประจำชั้นและครูไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 May the Christmas Season bring only happiness and joy to you and your family.

Continue reading


เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจแววอัจฉริยภาพ

รีบ ๆ สมัครกันนะครับ เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจแววอัจฉริยภาพ สำหรับน้องๆ อายุ 7-10 ปี (อายุ 7 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี จนถึงวันสิ้นสุดกิจกรรม) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) สมัคร Online ที่ https://forms.gle/fZHhPQP8kDp5hmZN8 หรือทาง QR-Code

Continue reading


เด็กชายปริญ ต่ออุดม ป.4/3 เด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 66

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 เด็กชายปริญ ต่ออุดม ป.4/3 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรับโล่รางวัลในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Continue reading