อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา สะพานใหม่ - ดอนเมือง
ประเภทกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี บริษัท ไผทอุดม จำกัด
เลขที่ 029-3-04670-0

วันที่อัพเดทข้อมูล 2022-02-23

ระดับชั้น หลักสูตร ค่าเทอม
อนุบาลปีที่ 2 Inspire 31,126.75
อนุบาลปีที่ 3 Inspire 31,226.75
ประถมศึกษาปีที่ 2 Inspire 34,991.75
Inspire Gifted 38,841.75
ประถมศึกษาปีที่ 3 Inspire 34,991.75
Inspire Gifted 38,841.75
ประถมศึกษาปีที่ 4 สามัญ 25,441.75
Gifted 37,241.75
ILP 1 32,341.75
ILP 2 34,741.75
ประถมศึกษาปีที่ 5 สามัญ 25,841.75
Gifted 38,041.75
ILP 1 33,041.75
ILP 2 35,441.75
ประถมศึกษาปีที่ 6 สามัญ 25,841.75
Gifted 38,041.75
ILP 1 33,041.75
ILP 2 35,441.75
มัธยมศึกษาปีที่ 2 Inspire 28,051.25
มัธยมศึกษาปีที่ 3 Inspire 28,051.25
IP 1 - 6 International 72,100.00