ประกาศด่วนค่ะ โรงเรียนขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศด่วนค่ะ โรงเรียนขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จากเดิมวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนค่ะ ทุกชั้นทุกโปรแกรมนะคะ

Continue reading


จากกรณีจดหมายแจ้งรับเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/2562 ทางแอดมินสรุปย่อให้ดังนี้นะคะ

จากกรณีจดหมายแจ้งรับเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/2562 ทางแอดมินสรุปย่อให้ดังนี้นะคะ  

Continue reading