กิจกรรมกระโดดหอสูง 34 ฟุต ปีการศึกษา 2560

ลูกเสือ-เนตรนารี กองร้อยพิเศษ ระดับชั้น ป.5 และระดับชั้นมัธยม 1-3 ร.ร.โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ผ่านการทดสอบทางจิตใจ โดยการกระโดดหอสูง 34 ฟุต นำทีมจัดกิจกรรมโดย คุณครูขวัญชัย พงษ์เสือ ผู้ควบคุมการฝึกลูกเสือกองร้อยพิเศษ ร.ร.ไผทอุดมศึกษา
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ
By Su Nieam….

 

https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1504675926220049&type=3