ประกาศรายชื่อชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

?ประกาศรายชื่อชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565? ระดับชั้นอนุบาล 2 ? ระดับชั้นอนุบาล 3 ? ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ? ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ? ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ? ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ? ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ? ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ? ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ? ส่วนการศึกษา IP ระดับป.1-ป.6 ??ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 พ.ค.65-วันเสาร์ที่ 21 พ.ค. 65 ครูประจำชั้นจะติดต่อขอแอดไลน์ (line) 1 id ต่อนักเรียน 1 คนนะคะ

Continue reading


วันแรกของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 “สู่อ้อมอกโรงเรียน” ปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 “สู่อ้อมอกโรงเรียน” ปีการศึกษา 2565 เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นในก้าวแรกที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียน ปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจมอบหน้าที่ให้โรงเรียนเป็นผู้ดูแลบุตรหลานของท่านเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองภาพ/ข่าว By Su Nieam….

Continue reading


ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับ ป.1 ที่ผ่านเข้าเรียนในหลักสูตรความสามารถพิเศษ ปี 65

?”ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านเข้าเรียนในหลักสูตรความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565″??? http://app2.patai.ac.th/files/20220510_151742_627a1fa65d924.pdf

Continue reading


ขอต้อนรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 และ IP.1(International Program) ปี 65

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาขอต้อนรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 และ IP.1(International Program) ปีการศึกษา2565 เข้าสู่กิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานเป็นวันแรก (Intensive course 2022) ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ไว้ใจให้โรงเรียนและคณะครูได้ดูแลบุตรหลานของท่าน วันนี้เด็กๆมาเรียนจำนวนมาก คณะครูดีใจที่ได้พบเด็กๆ ทางโรงเรียนยังคงมีมาตรการในการดูแลนักเรียนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19อย่างเคร่งครัดเช่นเดิม

Continue reading


2 พฤษภาคม 2565 ครบรอบก่อตั้งโรงเรียนไผทอุดมศึกษา 52 ปี

วันนี้ 2 พฤษภาคม 2565 ครบรอบก่อตั้งโรงเรียนไผทอุดมศึกษา 52 ปี พร้อมเปิดเทอมภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิสัยทัศน์ : ไผทอุดมฯ ห่วงใยการศึกษา เร่งฟื้นฟูการเรียนรู้ เสริมสร้างสุขภาพกาย-ใจ เพื่อชีวิตก้าวหน้า

Continue reading