ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ค่ะ(update 29 กค.60)

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ค่ะ(update 29 กค.60)
– จ.10 – อ. 11 ก.ค.60 หยุดชดเชยวันอาสาฬบูชา+วันเข้าพรรษา
– พฤ 13 ก.ค. 60 นักเรียนความสามารถพิเศษป.2-ป.6 สอบ Enrichment
– พุธ 19-ศ.21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียน ป.1-ม.3 และ IP1-9
– ศุกร์ 28 ก.ค. 60 หยุดวันเฉลิมพระชมม์พรรษา
– ศุกร์ 11 ส.ค. 60 งานวันแม่แห่งชาติ
– จันทร์ 14 ส.ค. 60 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
– เสาร์ 19 ส.ค. 60 เข้าค่ายกลางวันลุกเสือ-เนตรนารี ป.4/IP4
– เสาร์ 26 ส.ค. 60 เข้าค่ายกลางวันลุกเสือ-เนตรนารี ป.2-3/IP2-3
– อ.19 ก.ย.60 นักเรียนหลักสูตรความสามารถพิเศษ ป.2-6 สอบ Enrichment
– พฤ 21 ก.ย. 60 Open House ครั้งที่ 1
– พ.27-ศ.29 ก.ย. 60 สอบกลางปี และประเมินพัฒนาการนักเรียนอนุบาล 1-2-3
++++ ปิดเทอมเสาร์ที่ 30 ก.ย.60
+++ เปิดเทอม พุธที่ 1 พ.ย. 60 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
*** ตารางนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ หากเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบค่ะ