Month: June 2019
 /  Month: June 2019
ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 หลังจากพิธีไหว้ครูเสร็จแล้ว

ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 หลังจากพิธีไหว้ครูเสร็จแล้ว

ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 หลังจากพิธีไหว้ครูเสร็จแล้ว คณะครูแต่ละระดับชั้น นำนักเรียนกราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ได้แก่ ศาลพระภูมิประจำโรงเรียน ศาลเจ้าพ่อหิรัญฤทธิ์ ศาลเจ้าแม่สร้อยทิพย์โอสถปราสาททอง และอนุสรณ์ พล.ต.อ.เผ่า – คุณหญิงอุดมลักษณ์ ศรียานนท์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนไผทอุมศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกๆ คน By Su Nieam….   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.438266043663090&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC8H7BtAQRxYEqBr0YpWYo-SwSpu0S77olQ2FZKwsP7ZXI-3taSnFzKw0jNrjqzc6EvOR-oNNgYEpDfz6msE88AlugpQ2dZSNVSGcAlPFM4jbgoc-tmh2fhcXR2gfBJ9L-MBhobY57BWcznorYtsbt5h49qSGlBgCUXKj3dzM_jp02fkktVuNP8h4aav53qBo5IZoqnu9oG6nBFm0DDw4izi5DLgy-Ro4cy7EkCl_UJxVU-i8NMlae9NuI8KW_OAaWOAbIgcrVPVrqP3fuIGXs3rKuEkA_RFPapxByzd3NYaemPD-4zHH5rFACBRYyG_tdj7OfmVE10qSH53OFcptZ9nRE9R0W1crW4e7KGon-EHVSxetZOawekDhzHWV1bwQBIGkjFkFukZiH08HFuKVwPH15BJSbpC3-VQsIxhKk6ScuOrsHKZUyYxYULVAdPEqT6AWPnthFo3JNRwjreGNrLWoawvYrNEGQHD_DajjqBJlxmdcqTWfsQ6zAIdiqztjI&__tn__=-UCH-R0.g

Read more
พิธีไหว้ครู “ระลึกพระคุณครู ผู้อบรมและสั่งสอน” ประจำปี 2562 ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ IP1-6

พิธีไหว้ครู “ระลึกพระคุณครู ผู้อบรมและสั่งสอน” ประจำปี 2562 ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ IP1-6

ไผทอุดมศึกษา จัดพิธีไหว้ครู “ระลึกพระคุณครู ผู้อบรมและสั่งสอน” ประจำปี 2562 ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ IP1-6 และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดย รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการของโรงเรียน เป็นประธานพิธีฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam….   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.438242336998794&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAW8kyOYeEYSa-EvnNff6o5dArvNTrS1l6FBCvSUsKm_vtEz9-DanW8-LMeMhnOxE9-gTWogHSHvs2RVgr3273gug71EMpJfzhjNp3j1Z2pqrLwzJgkevjczPOILwvWqV9UaPLt1PYBwhUNTCISCWq9PUCqUXUruvtLWAHCleAphFp0cxmwpuJDjNvUsK4-6ubGGQFwmTUgp7tqHiHzjx0N_c2hyt0UOHaQleg05r1YkCJGxUbPWo3vYZObVx3N4lKf81Q-zrUfQWmaGAyJxedHIdmdt5TigMFQtuGs1L6IWgUhqY1vlKVYjnlibru4ePxgo9r_aQf_aqY9gczXAqMX9S0X4YD4ZKvcthThEIFIEmKmnfkvVP6-7p_VmNyJvRMZMb9BhKHo5bWNWjGi9ECgv85o0Su2gGBwcdJd_VSfmUeaY_l-naC0W–mV0odkYMtzZCPViHM3ZADJtzADsvn4CgqNFwVDy38NFjyQfNr2XFju8eg20QwkkFfHtwFaZC14q6ikmQPXBZXTuo6O-5u4A&__tn__=-UCH-R

Read more
พิธีไหว้ครู “ระลึกพระคุณครู ผู้อบรมและสั่งสอน” ประจำปี 2562 ระดับชั้น อ.1-อ.3

พิธีไหว้ครู “ระลึกพระคุณครู ผู้อบรมและสั่งสอน” ประจำปี 2562 ระดับชั้น อ.1-อ.3

ไผทอุดมศึกษา จัดพิธีไหว้ครู “ระลึกพระคุณครู ผู้อบรมและสั่งสอน” ประจำปี 2562 ระดับชั้น อ.1-อ.3 และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดย รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการของโรงเรียน เป็นประธานพิธีฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam….   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.438234990332862&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD-eu-wHRpowll0MNE25rEyOxfXII_Xy54_WK4piQBkOE4cR4H6KVxEfWM6eXjRkTMSrZoVrWT0JSlUuOMpQrLLdLgzKDqtiCdCj4SrS3cjrQa3oRxWfmo81JOT_4_a8OtmRQn_mOWcGO-797DZ5ZIvFtuYmEReHD8Eb5d7q5YyVBKr93qkvHFhBwpW_fJAtMgnCDKMOiVkQ7tc0qsxciCJbvrpaSP6I-sAGAaWX–plkwV1CtDfy3EfWzymhtXDEQH7ef_IgFwe6nX0lzFTWUzPDH0JVQIF2VmzfpFZWsHncQyyxM3o9s-yG1nFYOe9BhoArIXoEzpW6kqEUxMtmKzpI5l-5SvnwUS1qmGTPrOsTx_BatTCRHrfKE1zMvCpaclRAMASnSy3Ts-3xc7mcvjFWWIrcItS66EQRdaTsuikqQKL9nRgqqakr2CwOGM8fE33mh0KeID5PdC9mwbzfU-qF5QO6USc_MOIR3b1dpunldrP1fccqARajsimw1sAxmVwQsA8ZGcRwkXGonBSTVfZg&__tn__=-UCH-R

Read more
สอบ O-NET ได้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้ง 52 คน…

สอบ O-NET ได้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้ง 52 คน…

แสดงความยินดีกับนักเรียนศิษย์เก่าเรียนดีเด่น ที่สอบ O-NET ได้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้ง 52 คน… สู้ๆ ต่อไป ไอ้มดแดง…. Cr.Daofrong Jor ขอบคุณครูสุธาด้วยค่ะ  

Read more
อันดับ 1 การประกวดร้องเพลง Easy Listening Style

อันดับ 1 การประกวดร้องเพลง Easy Listening Style

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.เนธิรินทร์ อินตานนท์ (น้องเพลง) อายุ 7 ปี ชั้น ป.2/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลง ประเภท Easy Listening Style ผลงาน นิทานหิ่งห้อย จาก “ครูอ้วน” มณีนุช เสมรสุต กรรมการผู้จัดการสถาบันสอนศิลปะการใช้เสียงเพื่อการร้องและการพูด (Star Maker Voice Academy) ในการประกวดร้องเพลง Star Maker Singing Contest Final 2019 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 จัดโดย Star Maker Voice Academy ข้อมูล/ภาพ : ผู้ปกครอง / Present By Su Nieam….      

Read more
กิจกรรมวัดแววอัจฉริยภาพ รุ่นอายุ 7-10 ขวบ ณ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ

กิจกรรมวัดแววอัจฉริยภาพ รุ่นอายุ 7-10 ขวบ ณ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ

ก่อนเข้าสู่การสำรวจแววในแต่ละวัน น้องๆ ต้องผ่านการทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับกิจกรรมต่อไป (กิจกรรมวัดแววอัจฉริยภาพ รุ่นอายุ 7-10 ขวบ ณ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ร่วมกับ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2562) #Patai Udom Suksa School #ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ #วัดแววอัจฉริยภาพ  

Read more
วิกฤติคนเมือง ฝนตก รถติด เด็กๆ ติดอยู่รร.

วิกฤติคนเมือง ฝนตก รถติด เด็กๆ ติดอยู่รร.

วิกฤติคนเมือง ฝนตก รถติด เด็กๆ ติดอยู่รร. เด็กๆ ทุกคนเราดูแลและห่วงใยเหมือนลูกหลาน เนื่องจากวันนี้รถติดมากๆ ทำให้ผู้ปกครองมารับเด็กๆช้า .ตอนนี้ทาง ร.รได้ทำข้าวต้มเลี้ยงเด็กๆแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องหิว.นะคะ ขอบคุณภาพจากครูขวัญจิตค่ะ ขอบคุณท่านประธานโรงเรียนที่ใส่ใจเด็กๆ ค่ะ    

Read more
ขอชื่นชมปรบมือให้ทีมคุณครูเวรที่อยู่ดูแลเด็กๆ ในวันวิกฤติรถติดวันนี้ด้วยค่ะ กดไลค์รัวๆ ค่ะ

ขอชื่นชมปรบมือให้ทีมคุณครูเวรที่อยู่ดูแลเด็กๆ ในวันวิกฤติรถติดวันนี้ด้วยค่ะ กดไลค์รัวๆ ค่ะ

ขอชื่นชมปรบมือให้ทีมคุณครูเวรที่อยู่ดูแลเด็กๆ ในวันวิกฤติรถติดวันนี้ด้วยค่ะ กดไลค์รัวๆ ค่ะ

Read more

Patai Channel