รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ คนเก่งของไผทฯ…. 1.ด.ช.กิตติวิชญ์ เสรีเรืองยุทธ 2.ด.ช.ธนวรรธน์ ดวงแก้ว 3.ด.ช.รามฌ์ ดาโลปการ 4.ด.ช.เขษมศักดิ์ สมบัติศรี 5.ด.ช.ฐานพัฒน์ พรมมารักษ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.กทม. เขต 1 และ รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6 การแข่งขัน ระดับชาติ การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จังหวัดราชบุรี โดยมี คุณครูสหพล อุดม, คุณครูสำราญ เพ็ชรดี และอ.วิจิตรา ศิริสัจจาพิพัฒน์ เป็นผู้ควบคุมและให้คำปรึกษา ภาพ/ข่าว BySu Nieam…./Sahabhon Udhom

Continue reading


Merry X’mas &Happy New year 2023

ส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ (International Program Section) ได้จัดกิจกรรม Merry X’mas &Happy New year2023 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมสากล มีการจัดกิจกรรม Santa Secret และเลี้ยงสังสรรค์ภายใต้การดูแลจากครูต่างชาติประจำชั้นและครูไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 May the Christmas Season bring only happiness and joy to you and your family.

Continue reading


เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจแววอัจฉริยภาพ

รีบ ๆ สมัครกันนะครับ เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจแววอัจฉริยภาพ สำหรับน้องๆ อายุ 7-10 ปี (อายุ 7 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี จนถึงวันสิ้นสุดกิจกรรม) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) สมัคร Online ที่ https://forms.gle/fZHhPQP8kDp5hmZN8 หรือทาง QR-Code

Continue reading


เด็กชายปริญ ต่ออุดม ป.4/3 เด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 66

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 เด็กชายปริญ ต่ออุดม ป.4/3 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรับโล่รางวัลในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Continue reading


เหรียญทองการประกวดการแข่งขันภาพยนตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดการแข่งขันภาพยนตร์สั้น หมวดสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา สพม.กทม.เขต 2 ไปแข่งขันต่อในระดับชาติ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. ด.ช.ฐานพัฒน์ พรมมารักษ์2. ด.ช.เขษมศักดิ์ สมบัติศรี3. ด.ช.ธนวรรธน์ ดวงแก้ว4. ด.ช.กิตติวิชญ์ เสรีเรืองยุทธ5. ด.ช.รามฌ์ ดาโลปการ

Continue reading


ด.ช. วรกร นพพรพรหม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ปรบมือให้กับคนเก่งค่ะ การแข่งขัน 1st Malaysian Fencing Federation Minime international tournament 2022 ที่ประเทศมาเลเซีย ด.ช. วรกร นพพรพรหม ป.5/1 เลขที่ 1 ประเภททีม U-14 Men’s Saber ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดงประเภททีม) ขอบคุณภาพข่าวจากผู้ปกครองค่ะ

Continue reading