โรงเรียนไผทอุดมศึกษาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยโรงเรียนได้รับโล่ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๑ รางวัล โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๙ รางวัล และนักเรียนรางวัลพระราชทาน ๕ รางวัล ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนไผทอุดศึกษา ขอพระราชทานทูลเกล้าถวายเงิน จากการจัดกิจกรรมฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม….              

Continue reading


ไผทฯ ได้รับ พระราชทานรางวัล สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ปี 61

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้รับ พระราชทานรางวัล สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปี 2561

Continue reading