การสมัครเรียนใหม่

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ 2567

00– อนุบาลศึกษาปีที่ 1- 3 (2567) หลักสูตร Inspire | แผ่นพับ
01– ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (2567) หลักสูตร Gifted _ Talented Insprie | แผ่นพับ
02– ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (2567) หลักสูตร Inspire | แผ่นพับ
03– ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (2567) หลักสูตร IP | แผ่นพับ