การสมัครเรียน

“ผู้ปครองและนักเรียนที่จะมาเยี่ยมชมโรงเรียน ต้องนำผลตรวจ ATK ระบุไม่เกิน 3 วันมาแสดงก่อนเข้า รร ทุกครั้ง”

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566

00– อนุบาลศึกษาปีที่ 1- 3 (2566) Inspire01 | แผ่นพับ
01– ประถมศึกษาปีที่-1-6-2566-Gifted-Talented-Insprie | แผ่นพับ
02– ประถมศึกษาปีที่ 1-6, ม.1-3 (2566) Inspire | แผ่นพับ
03– ประถมศึกษาปีที่-1-6-2566-IP | แผ่นพับ