การสมัครเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ 2564

– 01– แผ่นพับหลักสูตร Inspire (อ.1-2-3)
– 01– อนุบาลศึกษาปีที่ 1-2-3 (2564) หลักสูตร Inspire
– 03– ประถมศึกษาปีที่ 1-2, ม.1-2 (2564) หลักสูตร Inspire
– 03– แผ่นพับหลักสูตร Inspire (ป.1-2, ม.1-2) 2564 
– 04– ประถมศึกษาปีที่ 3-6 (2564) หลักสูตร Gifted & Talented
– 05– ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (2564) หลักสูตร IP
– 06– ประถมศึกษาปีที่ 1-ม.3 นักเรียนเสริมระหว่างชั้น (2564)
 – 07– แผ่นพับ หลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียน ปี 2564 (17 ต.ค.64)