รายการค่าแบบเรียนของปีการศึกษา 2567

วันรับหนังสือจะแจ้งให้ทราบต่อไป


ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา สะพานใหม่ - ดอนเมือง
ประเภทกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี บริษัท ไผทอุดม จำกัด
เลขที่ 029-3-04670-0

วันที่อัพเดทข้อมูล 2024-04-03

ระดับชั้น หลักสูตร ค่าแบบเรียน
อนุบาลปีที่ 2 Inspire 3,109.00
อนุบาลปีที่ 3 Inspire 3,514.00
ประถมศึกษาปีที่ 1 Inspire 4,885.30
ประถมศึกษาปีที่ 1 Inspire Gifted 5,077.60
ประถมศึกษาปีที่ 2 Inspire 4,622.70
Inspire Gifted 4,292.70
ประถมศึกษาปีที่ 3 Inspire 4,629.70
Inspire Gifted 4,354.70
ประถมศึกษาปีที่ 4 Inspire 4,390.50
Inspire Gifted 4,195.50
ประถมศึกษาปีที่ 5 Inspire 4,478.20
Inspire Gifted 4,240.20
ประถมศึกษาปีที่ 6 สามัญ 4,516.50
Gifted 4,671.50
ILP 1 4,737.50
ILP 2 4,842.50
IP 1 International 5,904.00
IP 2 International 5,477.00
IP 3 International 4,669.00
IP 4 International 4,807.00
IP 5 International 4,956.00
IP 6 International 5,249.00