ประกาศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษารับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567

การศึกษาที่ดีเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานที่ดี หลักสูตร อนุบาล1-อนุบาล3 Inspire 👉🏻จดประกายค้นหาศักยภาพและความสร้างสรรค์ของตน 👉🏻Inspiring to Explore Individual Potential and Creativity 👉🏻 สามารถโทรนัดเพื่อสัมภาษณ์ หรือเยี่ยมชมสถานที่ก่อนได้ค่ะ ประกาศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษารับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 ระดับเตรียมอนุบาล HUB (1 ขวบ 8 เดือน ขึ้นไป) ระดับอนุบาล 1 (2 ขวบ 8 เดือนขึ้นไป) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (จบอนุบาล 3) และเปิดรับสมัครนร. เสริมระหว่างชั้น ทุกระดับการศึกษา ********************************** #หลักสูตร 📝 อนุบาล 1-3 Inspire 📝 ป.1-ป.4 Inspire 📝 ป.1-ป.5 Inspire Gifted 📝 ป.6 Gifted / […]

Continue reading


ภาพบรรยากาศการประชุม ผู้ปกครอง

ภาพบรรยากาศการประชุม ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เพื่อรับฟังข้อมูลการศึกษาต่อ เป็นแนวทางในการเลือกหลักสูตรที่จะเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 กล่าวต้อนรับและบรรยายโดย อ.รัชยา สุพโปฎก ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภาพ/ข่าว By Su Nieam….

Continue reading


รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสำรวจแววอัจฉริยภาพ

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับน้อง ๆ ทั่วประเทศ รีบ ๆ นะครับเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสำรวจแววอัจฉริยภาพ สำหรับน้องๆ รุ่นอายุ 4-6 ปี และรุ่นอายุ 7-10 ปี ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2567 นี้ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) สมัคร Online ที่ https://forms.gle/7gX1ba1BUKrUwi776 หรือทาง QR-Code

Continue reading


ปรบมือให้คนเก่ง ด.ช.วีรยานนท์ รองสวัสดิ์ ชั้น ป.2/1

ปรบมือให้คนเก่งด้วยค่ะ ด.ช.วีรยานนท์ รองสวัสดิ์ ชั้น ป.2/1 การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 และได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ สนามสอบ กรุงเทพมหานคร โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 สนามสอบ กรุงเทพมหานคร ขอบคุณภาพข่าวจากผู้ปกครองค่ะ

Continue reading


ปรบมือให้กับคนเก่ง ด.ช.คุณณ์ สิตยางกูร (น้องคุณ) ชั้น ป.5/5

ปรบมือให้กับคนเก่งด้วยค่ะ ด.ช.คุณณ์ สิตยางกูร (น้องคุณ) ชั้น ป.5/5 แข่งขัน โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่4 ปีการศึกษา2566(Thailand English Skills Evaluation Test-TESET#4)ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6) ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6)(Gold Medal Certificate among Upper Elementary School) สอบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 สถานที่ สนามสอบกลางจัดโดย TESET ขอบคุณภาพข่าวจากผู้ปกครองด้วยค่ะ

Continue reading


ปรบมือให้กับคนเก่งด้วยค่ะ ด.ช. วีรพัฒน์ เพชรกระจายแสง (น้องวินน์) ป.3/1

ปรบมือให้กับคนเก่งด้วยค่ะ ด.ช. วีรพัฒน์ เพชรกระจายแสง (น้องวินน์) ป.3/1 เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3-4 (LMPC ) ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์ จัดสอบเมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ขอบคุณภาพข่าวจากผู้ปกครองด้วยค่ะ

Continue reading