อันดับ 1 การแข่งขัน Active Learning การเรียนรู้สู่อนาคต

ด.ช.ก้องกิดากร จันคนา ป.6/4 ด.ญ.ณภัทร โล่สถิตย์มณฑล ป.6/3 ด.ช.อิทธิโชติ ชุติมากุล ป.6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 เนื่องในงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2561 “Active Learning การเรียนรู้สู่อนาคต” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 จัดโดย โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาพ Korn Salee / ข่าว By Su Nieam….   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1925889370765367&type=3        

Continue reading


วงดนตรี Patai junior Band ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสากล

ด.ญ.ขวัญชนก ยศพล ป.6/3 ด.ญ.ณณฌิฌา พัฒเสมา ป.6/2 ด.ญ.ณภัทร โล่สถิตย์มณฑล ป.6/3 ด.ช.ภัทร์ รุ่งพาณิชย์ ป.6/3 ด.ช.ปารเมศ ยศอินทร์ ป.6/3 ด.ช.ปรัชญา อนุรักษ์กิตติ ป.6/4 ด.ช.จินตพงศ์ ซูเซอร์ ธรรมชัย ป.6/4 ในนาม วงดนตรี Patai junior Band ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสากล ประเภทวงสตริง เนื่องในงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2561 “Active Learning การเรียนรู้สู่อนาคต” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 จัดโดย โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ควบคุมวง โดย ครูกฤช เนติประวัติ และครูกรไชย สาลี ภาพ Korn Salee / ข่าว By Su […]

Continue reading


ด.ช.จีรายุทธ สุขเกษม ได้แชมป์ WRO 2018 (World Robotic Olympiad) ทีม RBC NGO

ด.ช.จีรายุทธ สุขเกษม ป.4/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ระดับภาคกลาง ประจำปี 2561 ได้แชมป์ WRO 2018 (World Robotic Olympiad) ทีม RBC NGO (ออกแบบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม เพื่อให้หุ่นยนต์ทำภารกิจในสนามเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด) เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี และจะเข้าแข่งขันระดับประเทศ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ต่อไป ข้อมูล ภาพ : August Uno Sukkasem / Present By Su Nieam….   ด.ช.จีรายุทธ สุขเกษม ป.4/6ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ระดับภาคกลาง ประจำปี 2561ได้แชมป์ […]

Continue reading


ด.ญ.พิมพ์ณัชชา วิพุธกุล แข่งขันยิมนาสติก 2nd Vitrigo International Cup

ด.ญ.พิมพ์ณัชชา วิพุธกุล ป.4/5 – ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันยิมนาสติก อุปกรณ์ บอล U9A – ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท คะแนนบุคคลรวม (ฟรีแฮนด์ บอล) – และได้รับเหรียญทอง ประเภท กลุ่ม Gala Competition ในการแข่งขันยิมนาสติก 2nd Vitrigo International Cup เมื่อวันที่ 10-16 กรกฎาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย ส่งแข่งขันโดย สโมสร Bangkok Gymnastics Club ข้อมูล/ภาพ : Jeddilok Wiputkul / Present By Su Nieam….   ด.ญ.พิมพ์ณัชชา วิพุธกุล ป.4/5- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันยิมนาสติก อุปกรณ์ บอล U9A- […]

Continue reading


พิธีปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐

ภาพบรรยากาศ “พิธีปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐” และกิจกรรม ไผทอุดมศึกษา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ สนามหญ้าอาคารฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี ส่วนการศึกษาอนุบาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา Cr.Canon 70 D / By Su Nieam….   ภาพบรรยากาศ "พิธีปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐"และกิจกรรม ไผทอุดมศึกษา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2018

Continue reading


โครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา จำนวน 68 คน เข้ารับพระราชทานผ้าพันคอและหมวกพระราชทาน “ประชาชนจิตอาสา” ในโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า Cr.Canon / By Su Nieam….   คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา จำนวน 68 คนเข้ารับพระราชทานผ้าพันคอและหมวกพระราชทาน "ประชาชนจิตอาสา"… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2018

Continue reading


“ประชาชนจิตอาสา” ในโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา จำนวน 68 คน เข้ารับพระราชทานผ้าพันคอและหมวกพระราชทาน “ประชาชนจิตอาสา” ในโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า Cr.Canon / By Su Nieam…. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1914659248555046&type=3  

Continue reading