ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมภาเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
2 พ.ย.62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562
10 พ.ย.62 โครงการลูกรักของเรา อ.1-อ.3, ป.1-ม.3 และ IP1-IP9
11 พ.ย.62 กิจกรรมวันลอยกระทง
20 พ.ย.62 Open House ครั้งที่ 2
5 ธ.ค.62 หยุดวันคล้ายวันพ่อแห่งชาติ
10 ธ.ค.62 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
11 ธ.ค.62 นักเรียนหลักสูตรความสามารถพิเศษ ป.2-ป.6สอบ Enrichment
14 ธ.ค. 62 Open House ครั้งที่3
16 ธ.ค.-20 ธ.ค.62 สอบ Quiz ครั้งที่ 1
18 ธ.ค.-20 ธ.ค.62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ภาคภาษาอังกฤษ
23 ธ.ค.62 กิจกรรม Xmas Festival19
26 ธ.ค.62 กีฬาสี ประจำปี 2562
27 ธ.ค.62 ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่/ เลี้ยงปีใหม่นักเรียน


ปีใหม่ รร. หยุด 28ธค.-1มค 63 (5วัน) เปิดทำงาน พฤ.2 มค.63
10 ม.ค.63 กีฬาสีอนุบาล 62
16 ม.ค.63 หยุดวันครู
19 ม.ค. 63 Open House ครั้งที 4
4 ก.พ.63 Open House ครั้งที 5
10 ก.พ.63 หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
18 ก.พ.-21 ก.พ.63 สอบปลายภาคนักเรียนป.6/ ม.1-ม.3/ IP6
21 ก.พ.63 วันอำลาอาลัย
26-28 ก.พ.63 สอบปลายปี ป.1-ป.5, IP1-IP5
27-28 ก.พ.63 อนุบาล1-3 ประเมินพัฒนาการ
**ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ