โรงเรียนเป็นศูนย์สอบ O-NET ของระดับชั้น ป.6

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้รับความเชื่อมั่นในมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์สอบ O-NET ของระดับชั้น ป.6 โรงเรียนขอต้อนรับนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบและกรรมการคุมสอบทุกท่าน วันนี้ขอให้เด็กๆตั้งใจทำข้อสอบ นักเรียนเริ่มสอบเวลา 9.00-16.00น.

Continue reading