สรุปภาพรวม ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป. 6 ปี 63

สรุปภาพรวม ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ 4 คน นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ 14 คน ภาพรวมนักเรียนสอบได้ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัด สช. และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศฝากข่าวค่ะ ตอนนี้ รร.ไผทอุดมศึกษายังเปิดรับสมัคร นร.ใหม่ ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษา สนใจ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-9733530-1 หรือ 02-5211457-8 ค่ะ

Continue reading


ผลการเรียน ปีการศึกษา 2563 ( คะแนนเต็ม 100)

เรียนท่านผู้ปกครอง..ตามที่ รร กำหนดวันรับสมุดพกของนักเรียนในแต่ระดับชั้นไปแล้วนั้น หากวันดังกล่าวท่านไม่สามารถมารับได้ ทาง รร จะดำเนินการแจกให้ในวันเปิดภาคเรียน ในการนี้ท่านสามาถเข้าดูผลการเรียน ปีการศึกษา 2563 ( คะแนนเต็ม 100) ได้ที่ link : https://www.patai.ac.th/score63/st_score.php

Continue reading