การแข่งขันวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี65

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในการแข่งขันวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สพป.กทม. ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนพญาไท รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ประเภทStory Telling การแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้แก่ ด.ญ.พัชญ์วัญญ์ เอี่ยมสุภาษิต ชั้น IP.4 (นักเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) รางวัลเหรียญเงิน(Silver Medal) ประเภทPictorial Writing การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้แก่ ด.ญ. พราวพิชชา อร่ามกุล ชั้น IP5 (นักเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) รางวัลเหรีญเงิน (Silver Medal) การแข่งขัน Impromtu Speech พูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้แก่ ด.ช นพสิทธิ์ เลิศวณิชย์กุล […]

Continue reading