NI CHA หนังสั้นผลงานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ

NI CHA หนังสั้นผลงานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้วิชา Digital Learning สร้างสรรค์ผลงานสู่ความเป็นมืออาชีพ เด็ก ๆ ได้ค้นหาตัวตนและความชอบที่แท้จริงนำไปสู่การปฏิบัติจริงเป็นผลงาน สามารถดูได้จากเพจโรงเรียนนะคะ ผปค.ท่านใดสนใจให้บุตรหลานเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดในการรับสมัครได้เลยนะคะ โทรศัพท์ 02 5211457-8, 02 9733530, 02 5210156 เรียนต่อมัธยมไผทอุดมศึกษา อบอุ่น ปลอดภัย ใส่ใจวิชาการ หรือหรือสอบถามรายละเอียดจากเบอร์โทรตรงอาจารย์ใหญ่ส่วนการศึกษามัธยม 0879040923 ครูตุ้มค่ะ ผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองระดับชาติ ของนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ลองชมกันนะคะ 1.ด.ช.กิตติวิชญ์ เสรีเรืองยุทธ 2.ด.ช.ธนวรรธน์ ดวงแก้ว 3.ด.ช.รามฌ์ ดาโลปการ 4.ด.ช.เขษมศักดิ์ สมบัติศรี 5.ด.ช.ฐานพัฒน์ พรมมารักษ์ >> การประกวดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน Digital learning ของเด็ก ๆ ผปค.ท่านใดสนใจให้บุตรหลานเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดในการรับสมัครได้เลยนะคะ […]

Continue reading


กิจกรรม งานเปิดบ้านฝนหลวง (Fonluang Open House)

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.5 และชั้น ม.2-ม.3 จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม งานเปิดบ้านฝนหลวง (Fonluang Open House) ซึ่งจัดโดย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้รับรู้และความเข้าใจถึงประโยชน์ของโครงการฝนหลวง เช่น ด้านการเกษตร ด้านการอุปโภค บริโภค ด้านการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ด้านการเสริมสร้างเส้นทางคมนาคมทางน้ำ ด้านการป้องกันและบำบัดภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อม และการสร้างการรับรู้ให้กับเยาวชนทั่วไป ให้เข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในวันที่พฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรุงเทพมหานคร ภาพ/ข่าว By Su Nieam…./ครูมะลิวัลย์ ชมภูแดง

Continue reading


ลงนามถวายพระพรและนำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าฯ ถวาย

คณะผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ลงนามถวายพระพรและนำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าฯ ถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร วันที่ 27 มกราคม 2566

Continue reading


โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3

ด.ญ.พอเพียง วรวุฒิ ชั้น ป.3/5 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง พร้อมเหรียญรางวัล ด.ช.กฤษฎิ์ วงศ์วิวัฒน์ ชั้น ป.4/3 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง ด.ช.จักกฤศ ชีล์ค ชั้น IP4 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน ด.ญ.กรรณิกา ชีล์ค ชั้น IP4 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากการแข่งขัน โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (3th TESET-Thailand English Skills Evaluation Test) โดยทำคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Language Institute Thammasat University, LITU) ภาพ/ข่าว By Su Nieam….

Continue reading


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (Day Camp) ปี65

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (Day Camp) Part 1 of 9 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความอดทนมีทักษะการแก้ปัญหาต่างๆ ฝึกการเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดี จากกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษา โดยจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ภาพ/ข่าว By Su Nieam….

Continue reading


ด.ญ.เบญญาภา วงษ์ชื่น ป.3/3 ได้คะแนนระดับ Distinction (เกียรตินิยม) คะแนน 96/100

ปรบมือให้กับคนเก่งค่ะ ด.ญ.เบญญาภา วงษ์ชื่น ป.3/3 เข้าร่วมทดสอบความสามารถทางดนตรี ประเภทขับร้อง (Vocals) Grade 1 ของสถาบัน Trinity College London ได้คะแนนระดับ Distinction (เกียรตินิยม) คะแนน 96/100 ค่ะ ขอบคุณภาพข่าวจากผู้ปกครองค่ะ

Continue reading


การแข่งขันวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในการแข่งขันวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สพป.กทม. ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนพญาไท รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ประเภทStory Telling การแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้แก่ ด.ญ.พัชญ์วัญญ์ เอี่ยมสุภาษิต ชั้น IP.4 (นักเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) รางวัลเหรียญเงิน(Silver Medal) ประเภทPictorial Writing การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้แก่ ด.ญ. พราวพิชชา อร่ามกุล ชั้น IP5 (นักเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) รางวัลเหรีญเงิน (Silver Medal) การแข่งขัน Impromtu Speech พูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้แก่ ด.ช นพสิทธิ์ เลิศวณิชย์กุล […]

Continue reading