Gifted Summer Camp 2019….

Gifted Summer Camp 2019…. At Patai Udom Suksa School…. 5Q ค่ายนี้มีดีอะไร? >> วัดแววฟรี >> ทดสอบการทำงานของสมองซีกซ้าย-ขวา >> ทดสอบความคิดสร้างสรรค์และวัดเชาวน์ปัญญา *** วัดโดยผู้เชี่ยวชาญและนักจิตวิทยานะคะ สนใจรีบสมัครนะคะเพราะรับจำนวนจำกัดค่ะ สมัครที่ฝ่ายธุรการโรงเรียนเลยค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามธุรการโรงเรียนหรือครูฝ่ายgifted ก็ได้ค่ะ  

Continue reading


Project Integration : Countdown to New Year

การนำเสนอผลงาน Project Integration : Countdown to New Year ของนีกเรียนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษโดย แต่ละระดับชั้น จะเรียนใน Theme ที่แตกต่างกัน IP.1-2 : Thai New Year IP.3-4 Western New Year IP.5-9 : Chinese New Year  

Continue reading


Digital camp 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ ปิดเทอมนี้โอกาสดีสำหรับเด็ก ๆ ชั้น ป.4-ม.3 ทางโรงเรียนเปิดค่ายพิเศษ Digital camp ค่ายนี้แอดมินร่วมด้วยนะคะ มีกิจกรรมไอทีมากมาย e-sport การเรียนรุ้ สร้างชิ้นงานโดยใช้สื่อดิจิตัล ออกไปทำกิจกรรมสนุก ๆ นอกโรงเรียน แต่ไปที่ไหนอุบไว้ก่อน เด็ก ๆ ที่สมัครไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ รับจำนวนจำกัดนะคะ สนใจรีบโทรติดต่อสอบถามกันนะคะ เพราะใกล้เต็มแล้วค่ะ    

Continue reading


ไผทอุดมศึกษาแทนคุณแผ่นดินไทย ขอบคุณจากใจ ไผทอุดมศึกษาสู่ตำรวจจราจร

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดกิจกรรม ไผทอุดมศึกษาร่วมสร้างสันติสุขแด่สังคมไทย ภายใต้โครงการ “ไผทอุดมศึกษาแทนคุณแผ่นดินไทย” “ขอบคุณจากใจ ไผทอุดมศึกษาสู่ตำรวจจราจร“ พร้อมทั้งขอบคุณท่านผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะครู พนักงาน นักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ที่ให้ความอนุเคราะห์ มอบเงินและของขวัญแด่ตำรวจจราจร ปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 สถานี โดย อ.ผลิกา เศวตศิลา ผอ.ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานพิธีมอบ – สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท – สถานีตำรวจนครบาลวิภาวดี เป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท – สถานีตำรวจนครบาลบางเขน เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท – สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam….   โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดกิจกรรม […]

Continue reading


ประเมินผลความสามารถด้านการอ่านและการเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดการวัดและประเมินผลความสามารถด้านการอ่านและการเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของทุกส่วนการศึกษาสู่ความยั่งยืน โดยการอ่านและการเขียน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 By Su Nieam….   โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดการวัดและประเมินผลความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019

Continue reading


Project ลอยทะเล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ประมวลภาพ การนำเสนอผลงานจากการเรียนรู้แบบบูรณาการ Project ลอยทะเล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam….   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2196935006994134&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB1mgquXJ5Hyx2Koq1lkNhn4nU5UzF9wyDZVtmGgtlWyWo6lQ50V7ZbUBGGSC1NANTgMrtQjPj9m4RU6UNPbM-VrK7g3_-DYGzIH6HSXmMp2vzEHIxRpcW_twnLuKRXYqO9UnIgiVUSpqndwmNWmvbfjXVm9qNYms53aIS83tE_KlUEB50zEXqId-BI5rcd9srRS1h24YUHmQoeQWyKJtFBseWn7wT-KjKxcF8sZ8lau4tKBv4q9DHNsOkgbptp0b9EVl__hlmx0uWQgvXAtsx_Z_eg_w_xqp969wSa-S0DQKsguFQ4CXBO2HCHPg_pJ2YlgzHs8g39bkQnu-4wv3tMIw&__tn__=-UCH-R  

Continue reading


การศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC

วันนี้โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC พร้อมทั้งคณะครูเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประชุมสวนนงนุชพัทยา

Continue reading


Project : GEN A ตามรอยพ่อต้านภัยธรรมชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา นำเสนอผลการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการ Project : GEN A ตามรอยพ่อต้านภัยธรรมชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ By Su Nieam….   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษานำเสนอผลการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการProject :… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019

Continue reading