“ประชาชนจิตอาสา” ในโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา จำนวน 68 คน
เข้ารับพระราชทานผ้าพันคอและหมวกพระราชทาน “ประชาชนจิตอาสา”
ในโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
เพื่อร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมต่อไป
เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า
Cr.Canon / By Su Nieam….

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1914659248555046&type=3