วงดนตรี Patai junior Band ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสากล

ด.ญ.ขวัญชนก ยศพล ป.6/3
ด.ญ.ณณฌิฌา พัฒเสมา ป.6/2
ด.ญ.ณภัทร โล่สถิตย์มณฑล ป.6/3
ด.ช.ภัทร์ รุ่งพาณิชย์ ป.6/3
ด.ช.ปารเมศ ยศอินทร์ ป.6/3
ด.ช.ปรัชญา อนุรักษ์กิตติ ป.6/4
ด.ช.จินตพงศ์ ซูเซอร์ ธรรมชัย ป.6/4 ในนาม วงดนตรี Patai junior Band
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสากล ประเภทวงสตริง
เนื่องในงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2561
“Active Learning การเรียนรู้สู่อนาคต”
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 จัดโดย โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ควบคุมวง โดย ครูกฤช เนติประวัติ และครูกรไชย สาลี
ภาพ Korn Salee / ข่าว By Su Nieam….

 

ด.ญ.ขวัญชนก ยศพล ป.6/3ด.ญ.ณณฌิฌา พัฒเสมา ป.6/2ด.ญ.ณภัทร โล่สถิตย์มณฑล ป.6/3ด.ช.ภัทร์ รุ่งพาณิชย์ ป.6/3ด.ช.ปารเมศ…

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2018