อันดับ 1 การแข่งขัน Active Learning การเรียนรู้สู่อนาคต

ด.ช.ก้องกิดากร จันคนา ป.6/4
ด.ญ.ณภัทร โล่สถิตย์มณฑล ป.6/3
ด.ช.อิทธิโชติ ชุติมากุล ป.6/3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
เนื่องในงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2561
“Active Learning การเรียนรู้สู่อนาคต”
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 จัดโดย โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ภาพ Korn Salee / ข่าว By Su Nieam….

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1925889370765367&type=3