ด.ญ.พิมพ์ณัชชา วิพุธกุล แข่งขันยิมนาสติก 2nd Vitrigo International Cup

ด.ญ.พิมพ์ณัชชา วิพุธกุล ป.4/5
– ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันยิมนาสติก อุปกรณ์ บอล U9A
– ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท คะแนนบุคคลรวม (ฟรีแฮนด์ บอล)
– และได้รับเหรียญทอง ประเภท กลุ่ม Gala Competition
ในการแข่งขันยิมนาสติก 2nd Vitrigo International Cup
เมื่อวันที่ 10-16 กรกฎาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย
ส่งแข่งขันโดย สโมสร Bangkok Gymnastics Club
ข้อมูล/ภาพ : Jeddilok Wiputkul / Present By Su Nieam….

 

ด.ญ.พิมพ์ณัชชา วิพุธกุล ป.4/5- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันยิมนาสติก อุปกรณ์ บอล U9A- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง…

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2018