เหรียญทองการประกวดการแข่งขันภาพยนตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดการแข่งขันภาพยนตร์สั้น หมวดสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา สพม.กทม.เขต 2 ไปแข่งขันต่อในระดับชาติ

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน

1. ด.ช.ฐานพัฒน์ พรมมารักษ์
2. ด.ช.เขษมศักดิ์ สมบัติศรี
3. ด.ช.ธนวรรธน์ ดวงแก้ว
4. ด.ช.กิตติวิชญ์ เสรีเรืองยุทธ
5. ด.ช.รามฌ์ ดาโลปการ