เด็กชายปริญ ต่ออุดม ป.4/3 เด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 66

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 เด็กชายปริญ ต่ออุดม ป.4/3 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรับโล่รางวัลในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล