เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจแววอัจฉริยภาพ

⏰⏰รีบ ๆ สมัครกันนะครับ

👍👍เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจแววอัจฉริยภาพ สำหรับน้องๆ อายุ 7-10 ปี (อายุ 7 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี จนถึงวันสิ้นสุดกิจกรรม) 😁😁 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) สมัคร Online ที่ https://forms.gle/fZHhPQP8kDp5hmZN8 หรือทาง QR-Code