ไผทอุดมศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก HAKUBUN Co.,Ltd. Japan

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก HAKUBUN Co.,Ltd. Japanโดย ผอ.รัชยา สุพโปฎก ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ และบรรยายการจัดการศึกษาหลักสูตรความสามารถพิเศษ และ STEM educationณ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565By Su Nieam….