กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565

กิจกรรมวันลอยกระทง Part 2of2โรงเรียนไผทอุดมศึกษาร่วมสืบสานประเพณีไทยจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565โดยเชิญชวน คณะครู นักเรียนร่วมแต่งกายแบบไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทย ตลอดจนให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องประวัติการลอยกระทงและให้ความรู้ในการใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนวัสดุสังเคราะห์ในการประดิษฐ์กระทงซึ่งนักเรียนให้ความสนใจในการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุจากธรรมชาติเป็นจำนวนมากโดยมีคุณครูคอยให้ความรู้และความช่วยเหลือในการประดิษฐ์กระทงในครั้งนี้โดยวันลอยกระทงปีนี้ ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565By Su Nieam….