ยินดีกับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบผ่านการคัดเลือก

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโควต้าเรียนดี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน สาขา เตรียมวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ #อบอุ่น #ปลอดภัย #วิชาการเด่น เลือกโรงเรียนให้เด็ก ๆ นึกถึงไผทอุดมศึกษานะคะ
*** ปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครนักเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นะคะ สนใจติดต่อสอบถามได้เลยค่ะ