โรงเรียนไผทอุดมศึกษา : Open House

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา : Open House ครั้งที่ 2โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดกิจกรรม Open Houseกล่าวต้อนรับและบรรยายหลักสูตรการจัดการศึกษาส่วนการศึกษาต่างๆ ของโรงเรียนโดย อ.รัชยา สุพโปฎก ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เยี่ยมชมสถานที่ สภาพแวดล้อม และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียนชมนิทรรศการ การจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนสอบถามข้อมูล การจองเรียน การสมัครเรียนและรายละเอียดอื่นๆ เพื่อที่จะนำบุตรหลาน เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ***สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการลงทะเบียน Open House ในครั้งต่อไป (วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565)โทรศัพท์ 02 5211457-8, 02 9733530, 02 5210156หรือสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน https://www.patai.ac.th/openhouse64.php