ผลงานนักเรียน Smart Content Creator กิจกรรมวันเสาร์

ผลงานนักเรียน Smart Content Creator กิจกรรมวันเสาร์ มาดูความน่ารักของเด็ก ๆ cover เพลงใน Tiktok กันนะคะ :ฝึกทักษะกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เตรียมพร้อมสู่การเป็น Content Creator ในอนาคตค่ะ

https://fb.watch/fHAs3EoDKy/